Konzultace

Návrhy omezení (uvedené ve zprávě o omezení dle přílohy XV) a návrhy stanovisek výboru SEAC podléhají veřejné konzultaci. Agentura ECHA rovněž v přípravné fázi vypracovávání návrhu omezení vyzve ke sdělení připomínek a předložení důkazů, a to k různým dokumentům, které v souvislosti s omezením vypracovává, jako jsou zprávy o látkách v předmětech a pokyny pro záznamy, na něž se omezení vztahuje.

Ze zúčastněných stran se pravděpodobně budou chtít vyjádřit společnosti, organizace zastupující průmysl nebo občanskou společnost, jednotliví občané a orgány veřejné moci. Vítané jsou připomínky od subjektů z EU i odjinud. 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)