Hodnocení

Agentura ECHA a členské státy vyhodnotí informace předložené společnostmi s cílem přezkoumat kvalitu registračních dokumentací a návrhů zkoušek. Cílem je vyjasnit, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Hodnocení podle nařízení REACH se zaměřuje na tyto tři různé oblasti:

  • přezkoumání návrhů zkoušek předložených žadateli o registraci,
  • kontrola souladu dokumentací předložených žadateli o registraci,
  • hodnocení látek.

Jakmile je hodnocení provedeno, může být od žadatelů o registraci požadováno, aby předložili další informace o látce.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)