Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Žádosti o povolení

Nařízení REACH umožňuje společnostem žádat o povolení, aby mohly pokračovat v používání látek uvedených v seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH) nebo jejich používání zahájit či tyto látky uvést na trh. Informace o postupu samotném a podporu pro vypracování a podání žádosti naleznete pod níže uvedenými odkazy.

Žádosti o povolení

 

Seznam látek podléhajících povolení

Obrázek
Seznam látek podléhajících povolení, nejzazší data podání žádostí a data zániku 
 

 

Hodnocení žádostí

Obrázek
Dokumenty týkající se způsobu zpracování a hodnocení žádostí, včetně referenčních hodnot DNEL nebo vztahů mezi dávkou a odezvou
 

 

Probíhající konzultace

Obrázek
Připomínky k žádostem o povolení s informacemi o bezpečnějších alternativách
 

 

Lhůty pro podání

Obrázek
Časové rámce pro podávání žádostí o povolení 
 

 

Jak požádat o povolení

Obrázek
Pokyny, formáty, prezentace, otázky a odpovědi, kalkulačka poplatků, jak podat, nalézání partnerů
 

 

Předchozí konzultace a stanoviska

Obrázek
Stránka obsahuje žádosti, připomínky obdržené během veřejných konzultací a odpovědi žadatelů.
 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1