Statistiky o následných použitích, na která se vztahují udělená povolení

Applications for authorisation can cover uses of a given substance by the applicant, uses further down in the supply chain, or both.

Downstream users covered by an authorisation granted to an actor up their supply chain must notify ECHA of their use. This requirement is based on Article 66 of REACH.

ECHA keeps a register of downstream user notifications and passes the information to the Member State competent authorities.

The graph below gives an overview of all downstream user notifications received to date. For completeness, for the respective substances also the granted authorisations are presented. ECHA will update the information on a quarterly basis.

More details on the geographical distribution of uses are available under ‘Maps and graphs’.

Information collected from individual notifications is presented under ‘Register of notifications’.

The information provided is based on notifications received from users. Therefore, inaccuracies may exist. Please consult ECHA’s legal notice for further information.

Background:

Authorisations to use SVHCs can be granted if an applicant can demonstrate that the risk from the use of the substance is adequately controlled, or that the socio-economic benefits outweigh the risks and there are no suitable alternatives. All authorisations are subject to a time-limited review period. The authorisation process aims to ensure that SVHCs are progressively replaced by less dangerous substances or technologies where technically and economically feasible alternatives are available. For more information about the authorisation process, follow the links available on this page.

For more information regarding the public version of the notification register and its aims, see ‘Information from downstream user notifications made public by ECHA’.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2020 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane 1 22 23
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 3 11
Chromium trioxide 27 64 91
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Dichromium tris(chromate) 17 6 23
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulfate red 149 4 153
Lead sulfochromate yellow 166 4 170
Pentazinc chromate octahydroxide 13 6 19
Potassium chromate 2 2 4
Potassium dichromate 10 10 20
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-) 14 10 24
Sodium chromate 6 10 16
Sodium dichromate 10 38 48
Strontium chromate 30 20 50
Trichloroethylene (TCE) 249 18 267
Total 711 221 932
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

 
Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps 2020 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September
December

March
June


 
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Dichromium tris(chromate)         June [PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
 
      [PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]
Pentazinc chromate octahydroxide

 


 


 December
March
June


 
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June


 
[PDF]
Potassium dichromate         March
June
[PDF]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-)         June [PDF]
Sodium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June


 
[PDF]
Sodium dichromate

 


 


 
  June


 
[PDF]
Strontium chromate         June [PDF]
Trichloroethylene (TCE)   March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June


 
[PDF]

Počet hlášení následného uživatele se počítá takto:

  • Každé použití na jednom místě se počítá jako samostatné hlášení a vykazuje se celkový počet aktivních hlášení (použití). Takže, pokud existují čtyři použití látky na jednom místě a tři (stejná nebo jiná) použití na jiném místě, považuje se to za sedm hlášení.
  • Pokud následně agentura ECHA obdrží aktualizaci hlášení, která prokáže, že látka již není používána na daném místě (zastavené nebo nahrazené použití), bude počet použití na daném místě odečten od současného celkového počtu hlášení.
  • Použití, u nichž vypršela lhůta pro přezkum povolování a pro něž nebyla předložena žádná zpráva o přezkumu, se odečtou od těchto počtů (to platí i pro použití držiteli povolení).

Poznámka: Statistiky zveřejněné před červnem 2018 obsahovaly některé nepřesnosti v důsledku chyby v algoritmu počítání. K červnu 2018 byly chyby v předchozích obdobích opraveny, a to retrospektivně u všech dat. Tato oprava měla vliv především na počty látek HBCDD a v menší míře i na ostatní látky.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)