Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Omezení

Omezení jsou nástrojem, jak chránit lidské zdraví a životní prostředí před nepřijatelnými riziky, jež představují chemické látky. Omezení se obvykle používají za účelem omezení nebo zákazu výroby nebo používání látky či jejího uvádění na trh (včetně dovozu), ale mohou též ukládat jakékoliv relevantní podmínky, např. stanovit povinná technická opatření nebo zvláštní značení.

Omezení se může týkat jakékoliv látky samotné nebo obsažené ve směsi nebo v předmětu, včetně těch, které nevyžadují registraci, například látek vyrobených nebo dovezených v množství menším než jedna tuna za rok nebo určitých polymerů.

Omezení podle nařízení REACH se nevztahuje na izolované meziprodukty na místě, látky používané ve vědeckém výzkumu a vývoji a látky, které představují riziko pro lidské zdraví, pouze pokud se použijí v kosmetických přípravcích.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1