Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Formulátoři

Formulátoři jsou následní uživatelé, kteří vyrábí směsi a obvykle je dodávají dále do dodavatelského řetězce nebo přímo spotřebitelům. Mísí dohromady látky a/nebo směsi, přičemž v průběhu tohoto procesu nedochází k žádné chemické reakci. Jako příklady takovýchto směsí je možné uvést barvy, lepidla, kosmetiku, maziva, detergenty a diagnostické soupravy.

Cílem těchto stránek je poskytnout formulátorům relevantní a užitečné informace, které jim pomohou splnit jejich povinnosti vyplývající z nařízení REACH a CLP. Hlavní právní povinnosti následných uživatelů jsou popsány na stránce „Úlohy a povinnosti následných uživatelů". Povinnosti poskytovat informace o chemických látkách se vztahují i na distributory.

Formulátoři

 

Jako formulátor hrajete zásadní úlohu při podporování bezpečného používání chemických látek tím, že sdělujete příslušné informace svým dodavatelům i svým zákazníkům.

Když svým dodavatelům poskytnete informace o tom, jak se vaše směsi používají v praxi, pomůže to žadatelům o registraci určitých látek zahrnout stávající podmínky použití do jejich posouzení chemické bezpečnosti. A naopak, žadatelé o registraci vám mohou poskytnout scénáře expozice, které jsou jak relevantní, tak realistické.

Společně s našimi partnerskými organizacemi usilujeme o zlepšení a standardizaci komunikace v dodavatelském řetězci v kontextu provádění harmonogramu pro zprávu o chemické bezpečnosti/scénář expozice (CSR/SE), viz oblasti činnosti 2 a 4.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live1