Sdílení údajů

Žadatelé o registraci musí vyvinout maximální úsilí, aby sdíleli informace o vnitřních vlastnostech látky spravedlivým, transparentním a nediskriminujícím způsobem. To platí zejména pro informace týkající se zkoušek na obratlovcích. Žadatelé o registraci tak sníží své náklady na registraci a vyhnou se zbytečným zkouškám, zejména na obratlovcích. Pokud se stranám nedaří dosáhnout dohody, jako poslední možnost jim agentura ECHA může pomoci spory ohledně sdílení údajů vyřešit.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)