Creating your registration dossier

När du har sammanställt all den information om ditt ämne som behövs för att uppfylla kraven enligt Reach, måste du dokumentera dina resultat i ett registreringsunderlag.

Den fil som du lämnar in till Echa för att registrera ditt ämne kallas för ett underlag (eng. dossier). Ett underlag är en skrivskyddad kopia av ditt ämnesdataset, kompletterat med information om typen av registrering.

Beroende på vilken roll du har i det gemensamma inlämnandet kan två typer av underlag tas fram:

1) Den ledande registrantens underlag, med information om identiteten på det ämne som omfattas av det gemensamma inlämnandet, ämnets egenskaper samt företagsspecifik information om den ledande registranten.

För att ta fram den ledande registrantens underlag kan du använda följande:

 1. IUCLID-molnet (IUCLID Cloud) 
  Om du är konsult och arbetar för en registrant eller om du själv är registrant och sällan använder IUCLID eller bara har ett fåtal ämnen att hantera.
 2. IUCLID-applikationen
  Om du hanterar stora mängder data.

2) Deltagande registranters underlag, där alla övriga registranter anger sin företagsspecifika information, som kontaktuppgifter, exakt ämnesidentifiering, producerade eller importerade volymer samt hur kunderna använder kemikalien.

För att ta fram de deltagande registranternas underlag kan du använda följande:

 1. Reach-IT, där du direkt kan skapa en sammanställning av underlaget
  Om du deltar i ett gemensamt inlämnande och samtycker till all information som lämnas in för din räkning av den ledande registranten.
 2. IUCLID-molnet (IUCLID Cloud) 
  Om du är konsult och arbetar för en registrant eller om du själv är registrant och sällan använder IUCLID eller bara har ett fåtal ämnen att hantera.
 3. IUCLID-applikationen
  I alla övriga fall.