Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Dina registreringsskyldigheter

Tre faktorer avgör om du behöver registrera ditt ämne eller inte.

Du måste ta hänsyn till var och en av dessa faktorer för varje ämne du hanterar.

  • Din roll i distributionskedjan; behöver du registrera ditt ämne eller har någon annan aktör i distributionskedjan skyldighet att göra det?
  • Omfattning och undantag; behöver ditt ämne registreras eller är det undantaget från registreringsplikt?
  • Mängd; når du gränsen på ett ton per år?

Om någon av dessa faktorer inte gäller ditt ämne behöver du inte registrera det enligt Reach-förordningen.

 

Mer i detta avsnitt

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2