Dina registreringsskyldigheter

Tre faktorer avgör om du behöver registrera ditt ämne eller inte.

Du måste ta hänsyn till var och en av dessa faktorer för varje ämne du hanterar.

  • Din roll i distributionskedjan; behöver du registrera ditt ämne eller har någon annan aktör i distributionskedjan skyldighet att göra det?
  • Omfattning och undantag; behöver ditt ämne registreras eller är det undantaget från registreringsplikt?
  • Mängd; når du gränsen på ett ton per år?

Om någon av dessa faktorer inte gäller ditt ämne behöver du inte registrera det enligt Reach-förordningen.

 

Mer i detta avsnitt

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)