Informationskrav: 1–10 ton per år

För att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i en mängd mellan 1 och 10 ton per år behöver du lämna in uppgifter om dess fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper - förutom i de fall där kravet inte gäller för ditt ämne. Utförlig information om kraven finns i Reach-bilaga VII.

Baserat på de data du har är ditt mål att komma överens med dina medregistranter om hur ditt ämne bör klassificeras och märkas.

Om du kan visa att ditt ämne har en låg förväntad risk kan du dra fördel av nedsatta informationskrav och bara lämna in den fysikalisk-kemiska informationen (listas i avsnitt 7 i bilaga VII).

Alternativt, om du lämnar in din registrering för 1 till 10 ton per år med all den information som listas i bilaga VII, behöver du inte betala någon registreringsavgift. I detta fall behöver du ansöka om avgiftsbefrielse när du skapar ditt underlag i IUCLID. Om ditt ämne uppfyller kriterierna i bilaga III kan dock inte avgiftsbefrielse komma i fråga, utan du måste betala registreringsavgiften.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)