Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Hur man undviker onödiga djurförsök

Enligt Reach kan försök på ryggradsdjur (t.ex. råttor, andra däggdjur eller fiskar) användas endast som en sista utväg för att uppfylla informationskrav för registrering. För företag som tillverkar eller importerar mellan 1 och 100 ton per år, finns det flera sätt att undvika onödiga djurförsök och minska antalet djurförsök.

För varje enskilt informationskrav bör du beakta följande:

  • Samla in och dela befintliga data. Du kanske kan få tillgång till publicerad litteratur som räcker för att uppfylla informationskravet. Om ett resultat av ett giltigt djurförsök är tillgängligt i forumet för informationsutbyte om ämnen (SIEF), måste det delas med samtidiga registranter. Ägaren av försöket måste kompenseras enligt i förväg överenskomna regler.
  • Dataundantag eller anpassningar: regler för anpassningar ingår i lagtexten. De kan antingen vara specifika (enligt kolumn 2 för varje endpoint) eller allmänna (enligt bilaga XI).

För att använda de allmänna reglerna kan du undanta data eller använda en anpassning baserad på följande vetenskapliga argument:

  • Sammanvägd bedömning. Du har tillräcklig information från flera fristående källor som leder till slutsatsen att ditt ämne har (eller inte har) en viss egenskap.
  • QSAR (kvantitativt struktur-aktivitetssamband)-modeller. Många av egenskaperna hos ditt ämne kan förutsägas utifrån strukturellt likartade ämnen med användning av datormodeller.
  • In vitro-metoder. Tester som utförs på isolerade vävnader, organ eller celler i stället för en hel organism kan vara tillräckliga för att slutföra ett informationskrav.
  • Gruppering och jämförelser. När ditt ämne är (strukturellt) likartat med ett annat ämne (eller en grupp av ämnen), kan befintliga resultat från det andra ämnet "överföras" till ditt ämne.

Om du bestämmer dig för att använda ett av alternativen så ansöker du om en anpassning.

Tips

  • Sammanställ en väldokumenterad och giltig vetenskaplig motivering om du anpassar standardinformationskraven och bifoga den till registreringsunderlaget.
  • Metoden du väljer måste tillhandahålla tillförlitlig information som är jämförbar med den från standardtestet. I annat fall måste du utföra testet enligt kraven.
  • Metoden du väljer måste göra det möjligt för dig att klassificera ditt ämne. När du har klassificerat och märkt ditt ämne, behövs eventuellt inte fler tester.

Observera att du bör överväga noga om du ska lita till sämsta tänkbara klassificering bara för att undvika fler tester. Alltför försiktig klassificering kan exempelvis utlösa riskhanteringsåtgärder enligt arbetsmiljölagstiftningen eller leda till prioritering för Reach-regelverket för riskhanteringsåtgärder.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2