Vad man ska tänka på vid förhandlingar om datadelning

De här råden visar hur du bör gå tillväga och vad du bör undvika när du förhandlar om datadelning.

 

Gör så här Gör inte så här
Var pålitlig, konsekvent och öppen i alla förhandlingar

Förvänta dig att den andra parten ska göra ditt jobb åt dig

Agera inom den föreskrivna tiden

Uppge en orimlig tidsram för att slutföra förhandlingarna

Upprätta skriftliga register över alla steg i förhandlingarna, alla e-postmeddelanden, telefonsamtal och möten

Avslöja konfidentiell eller kommersiellt känslig information

 Behandla företaget/personen du förhandlar med som du förväntar dig att själv bli behandlad

Ignorera kostnaderna (tid, resurser osv.) som är kopplade till förhandlingarna

Var tydlig och otvetydig i vad du söker

Orsaka förseningar

Var lyhörd inför kapaciteten, storleken och situationen hos den part du förhandlar med

Sända otydliga signaler som kan skapa förvirring

Svara snabbt på alla rimliga krav/frågor/kommunikationer

Ignorera frågor som tas upp

Ge den andra parten en rättvis och rimlig tid att svara dig

Förhandla om priset utan hänsyn till objektiva kriterier

Basera förhandlingarna på data och deras värde

Utvärdera kritiskt all information du får under förhandlingarna

Var saklig om du inte håller med om förslagen

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)