Submitting your registration dossier

Om du har utarbetat ditt registreringsunderlag i IUCLID måste du lämna in det till Echa genom Reach-IT. Reach-IT är det centrala it-systemet som är till för att företag på ett säkert sätt ska kunna inlämna, bearbeta och hantera sina data och underlag. När din IUCLID-fil är klar och du har kontrollerat din företagsstorlek och dina kontaktuppgifter, kommer Reach-IT-inlämningsguiden att vägleda dig steg för steg genom inlämningsförfarandet.

Innan du börjar

Se till att ...

 • din information i Reach-IT är uppdaterad. Kontrollera
  • ditt företags kontaktuppgifter. Echa kanske måste kontakta dig för att hjälpa dig med din inlämning.
  • företagsstorleken. Denna information kommer att användas för att bestämma din registreringsavgift. Kontrollera din kategori för företagsstorlek på webbsidan Avgifter för små och medelstora företag enligt Reach- och CLP-förordningarna.
 • ditt underlag har kontrollerats med IUCLID-valideringsassistenten.
 • korrekt IUCLID-fil har sparats på din dator.

 

Åtgärder som ska vidtas om du är en ledande registrant

Som ledande registrant måste du

 1. skapa det gemensamma inlämnandet i Reach-IT. Gör inte detta förrän du är redo att lämna in registreringsunderlaget.
 2. lämna över det gemensamma inlämnandets token (ett lösenord) till medregistranterna, och
 3. lämna in det ledande underlaget, som innehåller registreringens gemensamma del.

 

Medregistranter kan inte lämna in sina underlag förrän att de har anslutit sig till det gemensamma inlämnandet med de uppgifter som de har fått från den ledande registranten, och endast efter att det ledande underlaget framgångsrikt lämnats in.

 

Åtgärder som ska vidtas om du är medregistrant

Som medregistrant måste du

 1. få tillgång till det det gemensamma inlämnandet med ett token (lösenord) från den ledande registranten,
 2. använda detta för att bekräfta att du deltar i det gemensamma inlämnandet i Reach-IT, och
 3. lämna in ditt deltagarunderlag genom Reach-IT.