Når jag gränsen på ett ton per år?

Om ditt företag tillverkar eller importerar mindre än ett ton per år av ett ämne behöver du inte registrera det. Om du når eller överstiger denna gräns avgör mängden vilka uppgifter du behöver för registreringen.

 

Vilken mängd tillverkar eller importerar du?

Den mängd av ämnet som du tillverkar eller importerar måste fastställas i ton per kalenderår. Kalenderåret löper från den 1 januari till den 31 december.

Dessutom måste du lägga ihop mängden av ämnet som sådant, i blandningar och i varor från vilka det är avsett att avges.

De mängder som tillverkas eller importeras som isolerade intermediärer under strängt kontrollerade betingelser ska räknas separat.

Du kan utesluta följande mängder:

 • Mängder för vilka din roll i distributionskedjan inte kräver någon registrering.
  Se punkt 3 i Behöver jag registrera?
   
 • När din användning är undantagen från registrering.
  Se steg 2 i Behöver mitt ämne registreras?

   
Vilket är ditt mängdintervall?

Mängden avgör ditt mängdintervall, och ditt mängdintervall avgör hur stor din registreringsavgift blir och vilka uppgifter du behöver lämna för din registrering.

Det finns fyra mängdintervall för standardregistreringar:

 • 1–10 ton per år,
 • 10–100 ton per år,
 • 100–1 000 ton per år, och
 • mer än 1 000 ton per år. 

Om din mängd ligger över den undre gränsen för ett mängdintervall är det detta intervall du ska använda för din registrering.

Om du registrerar isolerade intermediärer som används under strängt kontrollerade förhållanden kan du lämna färre uppgifter. Därför behöver du inte lägga till mängderna av sådana intermediärer till din standardregistrering utan kan räkna ihop dem separat.