Fastställ ämneslikvärdighet

Företag som tillverkar och importerar samma ämne måste lämna in sina registreringar gemensamt. Om de inte har samma ämne ska de inte lämna in sina registreringar gemensamt. Hur avgör man om två ämnen är identiska?

För ett väldefinierat ämne tillämpar du de allmänna principerna från vägledningen

Använd de allmänna principer som beskrivs i avsnitt 5 i Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen i enlighet med Reach och CLP:

  1. Väldefinierade ämnen betraktas som identiska om de består av samma huvudbeståndsdelar: den kemiska sammansättningen avgör deras likvärdighet.
  2.  Ett ämne med en beståndsdel är ett ämne där huvudbeståndsdelen förekommer i en mängd på minst 80 procent.
  3. Ett ämne med flera beståndsdelar är ett ämne där minst två beståndsdelar förekommer i mängder på mellan 10 och 80 procent, varav ingen av dem över 80 procent.
  4. Ämnets renhetsgrad påverkar inte likvärdigheten.
  5. Föroreningar som kommer från tillverkningsprocessen kan skilja sig åt för samma ämnen.
  6. Ämnen av teknisk kvalitet, analytisk kvalitet eller rena ämnen är desamma, så länge de består av samma huvudbeståndsdel(ar).
  7. Samma ämnen kan ha olika renhets-/föroreningsprofil beroende på renhetsgrad.

När du bedömer om du kan lämna in din registrering tillsammans med andra företag kan du komma fram till tre olika slutsatser:

  1. Du kan definitivt lämna in en gemensam registrering eftersom era ämnen består av samma huvudbeståndsdel(ar).
  2. Du kan definitivt inte lämna in en gemensam registrering eftersom era ämnen inte består av samma huvudbeståndsdel(ar).
  3. Det är möjligt att lämna in en gemensam registrering av ämnena om det kan motiveras. Det kan till exempel vara när ämnena är på gränsen till att vara mono- och flerkomponentämnen.

När det gäller ett UCVB-ämne kan du leta efter exempel och sektorspecifik vägledning

Om du har ett ämne av okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiska material (UVCB) finns det ingen gemensam utgångspunkt som berättigar till den gemensamma registreringen av ämnen.

Se Vägledning om identifiering och namngivning av ämnen i enlighet med Reach och CLP för att få mer information om när två UVCB-ämnen kan och inte kan registreras tillsammans. Kemisk sammansättning, källa och tillverkningsprocess är avgörande faktorer för att fastställa detta.

Du kan också läsa sektorspecifika supportsidor på Echas webbplats. Tillsammans med den officiella Echa-vägledningen kan den sektorspecifika vägledningen hjälpa dig att korrekt identifiera ditt ämne så att du uppfyller bestämmelserna om ämnesidentifiering i Reachförordningen. Där kan du också få hjälp att fatta beslut om ämnens likvärdighet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)