Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID cloud

Om du bara har ett fåtal ämnen att hantera kan du dra nytta av IUCLID-molnet för att skapa dina underlag i IUCLID-formatet.

För att kunna använda tjänsten måste du ha ett konto hos Echa och prenumerera på IUCLID:s molntjänst. Gör så här:

 1. Gå till webbplatsen "Echas molntjänster". Här hittar du en kortfattad beskrivning av tjänsterna och flera användbara resurser.
 2. Välj ”Access ECHA Cloud services” (Gå till Echas molntjänster) i menyn till höger.
 3. Logga in och ange ditt användarnamn och lösenord om du redan har ett konto. Om du inte har något konto, skapa ett genom att välja ”Register” (Registrera) och sedan
  1. ange vissa grundläggande uppgifter för att identifiera ditt konto och
  2. skapa en juridisk enhet. Systemet skickar sedan ett bekräftelsemejl som du måste kontrollera.
 4. Klicka på registrera dig för tjänsten ”IUCLID Cloud” för att starta molntjänsten. Du uppmanas att läsa och godkänna användarvillkoren för tjänsten.
 5. När du har registrerat dig kan du sedan välja ”Access service” (Gå till tjänsten), som kommer att ta dig till webbgränssnittet för IUCLID-molnet.

Detta är de viktigaste stegen att följa när du skapar ditt registreringsunderlag i IUCLID-molnet.

 

1. Skapa ditt ämnesdataset

Det första du ska göra är att skapa ett dataset för ditt ämne, vilket innehåller administrativa och vetenskapliga data om det ämne som du registrerar. Datasetet utgör grunden för din registrering och du måste ta med all den information som krävs i fråga om egenskaper, användning och exponering för ämnet. Du kan när som helst redigera datasetet vid ett senare tillfälle, till exempel om du hittar ny information om ditt ämne.

Om du har tagit med någon information i ditt ämnesdataset som inte bör offentliggöras på Echas webbplats måste du indikera detta genom att använda flaggor för konfidentiell behandling. Varje begäran om konfidentiell behandling måste vara väl motiverad.

Innan du går vidare kontrollerar du att ditt ämnesdataset är fullständigt genom att klicka på ”Validate” (Validera) från huvudmenyn för ämnet. Detta visar om du behöver ändra informationen i underlaget. Observera att information som kontrolleras manuellt av Echa inte ingår i den validering som utförs genom valideringsfunktionen ”Validation Assistant”.

I valideringsrapporten markeras de fält som du behöver titta närmare på. För att kunna lämna in ditt underlag till Echa måste du korrigera allt som markerats av inlämningskontrollen. Kvalitetskontroller är till för att hjälpa dig att förbättra kvaliteten på dina uppgifter. Framtida uppdateringar av IUCLID kommer att innehålla fler kvalitetskontroller för att hjälpa dig att skapa ett underlag av hög kvalitet.

 

2. Skapa ditt underlag

 

För att skapa ett underlag måste du fylla i uppgifter i rubriken till underlaget för ditt ämnesdataset och sedan välja ”Create dossier” (Skapa underlag).

Var uppmärksam på följande när du redigerar informationen i rubriken till ditt underlag:

 • Inlämningstyp: välj rätt inlämningstyp. Registrerar du ett ämne för standardanvändningar (ämnet används som sådant eller i blandningar) och med standardinformationskrav? Omfattar din registrering ett ämne som uteslutande används som intermediär (ämnet används för att framställa ett annat ämne)? Är du en ledande eller deltagande registrant?
 • Administrativ information: du kan begära att viss information ska behandlas konfidentiellt, t.ex. mängdintervallet eller registreringsnumret.
 • Om du har rätt till avgiftsbefrielse för underlag som avser 1–10 ton per år måste du också ange det här. Detta gäller om du frivilligt lämnar fullständig standardinformation för ditt ämne trots att du skulle kunna registrera det med lägre informationskrav.
 • Ge ditt underlag ett namn: ange ett namn på ditt underlag under ”Dossier name” (Underlagets namn). Underlagets namn bör göra det enkelt för dig att identifiera det i ditt eget system. Använd inte konfidentiell information i namnet eftersom det kan läsas av alla som du delar underlaget med.

 

3. Granska ditt underlag

När du har skapat underlaget från ditt ämnesdataset bör du granska det ytterligare en gång. Även om ”Validation Assistant” inte visade några fel när du körde den på ämnesdatasetet är det viktigt att du kör den även på det slutliga underlaget eftersom du kan ha lagt till någon information medan du skapade underlaget som gör att fullständighetskontrollen ger ett annat resultat.

 

4. Lämna in ditt underlag i Reach-IT

När du är nöjd med de inlagda uppgifterna i ditt underlag i IUCLID kan du lämna in det till Echa med hjälp av Reach-IT.

Detta kan du göra genom att

 • välja ”Select from IUCLID Cloud” (Välj från IUCLID-molnet) i inlämningsguiden för Reach-IT, eller
 • välja ”Export” (Exportera) från det övre hörnet av huvudvyn för underlaget i IUCLID-molnet för att spara underlaget på din dator innan du laddar upp det och lämnar in det till Echa med hjälp av Reach-IT.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)