Insamling av information om användningar

 

Du måste rapportera i registreringsunderlaget hur ditt ämne används i din leverantörskedja. För att få fram denna information kan du använda flera källor, till exempel:

 • Kunskap som samlas in i ditt eget företag om hur dina kunder använder ämnet. Du känner till hur ämnet används baserat på marknaden du försörjer. Du kanske redan har dokumenterat användningarna i säkerhetsdatabladen som du lämnar till kunderna.
 • Direktkontakt med dina kunder. Detta är relevant när du levererar till ett begränsat antal kunder som använder ämnet direkt för att få det att reagera eller för att inkorporera det i en vara.
 • Sektoranvändningskartor finns på Echas webbplats. Dessa är relevanta när du t.ex. levererar till formuleringssektorer. Användningskartor innehåller redan sammanställda och överenskomna beskrivningar av typiska användningar för en viss sektor. Kontrollera att det finns sektoranvändningskartor i översiktstabellen på Echas webbplats.

Om du inte säljer ditt ämne till en avgränsad sektor, t.ex. om du endast säljer till distributörer, måste du avsätta tid till att samla in information om användningar.

Om du går in i en befintlig registrering, kontrollerar du om användningarna för din leverantörskedja redan är korrekt beskrivna. Du ska sedan använda samma beskrivning.

Var noga med hur du beskriver dina användningar, eftersom denna information används av myndigheter, t.ex. för att prioritera ämnen för potentiell lagstadgad riskhantering. Vi rekommenderar dig att

 • täcka endast reella användningar som är relevanta i din leverantörskedja,
 • inkludera information om mängd per användning,
 • samla in och rapportera så exakt information som möjligt om specifika användningar inklusive:
  • konsumentanvändningar
  • användning i varor
  • användningar endast på ett begränsat antal platser
  • användningar i rigorös inneslutning
  • intermediära användningar
  • livsmedelskontakt och kosmetiska användningar.

I likhet med beskrivning av användningarna i ditt registreringsunderlag, kan du behöva beskriva villkoren för säker användning i exponeringsscenarier, vilka ingår i kemikaliesäkerhetsrapporten. En kemikaliesäkerhetsrapport krävs om du registrerar ett ämne vid eller över 10 ton per år.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)