Insamling av information om användningar

 

I registreringsunderlaget måste du också uppge hur ditt ämne används i din distributionskedja. För att få fram denna information kan du använda flera källor, till exempel följande:

 • Kunskaper i ditt eget företag om hur dina kunder använder ämnet. Du känner till hur ämnet används baserat på den marknad du levererar till. Du kanske redan har dokumenterat användningarna i säkerhetsdatabladen som du lämnar till kunderna.

 • Direktkontakt med kunderna (detta gäller främst när du levererar till ett begränsat antal kunder som använder ämnet direkt för att få det att reagera eller för att införliva det i en vara).

 • Användningskartor för olika sektorer finns på Echas webbplats. Detta har främst betydelse om du levererar till formuleringssektorer.  Användningskartorna innehåller redan sammanställda och överenskomna beskrivningar av vanliga användningar inom en viss sektor. Kontrollera om det finns användningskartor för dina sektorer i översiktstabellen.

Om du inte levererar ditt ämne till en väl avgränsad sektor, t.ex. endast säljer till distributörer, måste du avsätta tid till att samla in information om hur ämnet används.

Om du ansluter dig till en befintlig registrering ska du kontrollera om användningarna i din distributionskedja redan är korrekt beskrivna. Om så är fallet använder du samma beskrivning för ditt ämne.

Tänk på hur du beskriver dina användningar eftersom denna information används av myndigheterna, t.ex. för att prioritera upp eller ner ämnen för potentiella lagstadgade riskhanteringsåtgärder.

Vi rekommenderar att du

 • endast tar upp faktiska användningar som är relevanta för din distributionskedja,
 • inkluderar information om mängdintervall för varje användning,
 • samlar in och rapporterar särskilda användningar så exakt som möjligt, till exempel
  • konsumentanvändning,
  • användning i varor,
  • användning på ett begränsat antal platser,
  • användning med ämnet fullständigt inneslutet,
  • intermediär användning,
  • livsmedelskontakt och kosmetisk användning.

Förutom att beskriva användningarna i registreringsunderlaget, måste du om du registrerar ett ämne på 10 ton per år eller mer beskriva förutsättningarna för säker användning i exponeringsscenarier, vilka ingår i kemikaliesäkerhetsrapporten.