Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Strategi för insamling av dina data

Följ dessa fyra steg för att samla in data för registrering av ditt ämne. Kom överens med dina medregistranter om hur ni ska dela upp arbetet eller om ni ska lägga ut en del eller allt arbete.

 

1. Samla in all tillgänglig information

Samla in befintliga studie-/testresultat om ditt ämne och bedöm deras kvalitet.

Du bör även gå igenom tillgänglig vetenskaplig litteratur och handböcker. Information från litteratur kan ofta användas för att beskriva ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper om det finns tillräckligt med fristående källor.

 

2. Beakta dina informationskrav

Du måste känna till kraven som är relevanta för din registrering. Dessa beror på volymen och egenskaperna för ämnet du tillverkar eller importerar. Ju större volym, desto mer information behövs det.

Kom ihåg att i forumet för informationsutbyte om ämnen (SIEF) måste informationskraven för det största mängdintervallet vara täckta i den gemensamma delen av underlaget.

Se även till att du beaktar de allra senaste testkraven.
Kontrollera de relevanta Reach-bilagorna (VII–X).

 

3. Notera brister i informationen

Genom att jämföra informationskrav och befintlig information bör du kunna få fram

  • vilka data om god kvalitet som redan är tillgängliga i ditt SIEF och måste delas med alla registranter av samma ämne,
  • vilken information som saknas i ditt SIEF för en giltig registrering.

Tänk på att data måste vara tillräckliga, tillförlitliga och relevanta samt uppfylla informationskravet.

 

4. Framställa information

När du har identifierat en informationslucka måste du hitta ett sätt att täppa till den.

Kom ihåg att djurförsök på ryggradsdjur alltid är den sista utvägen. Du måste alltså först beakta alla andra sätt att framställa information. Exempelvis kan analoga substanser eller strukturbaserade prognoser passa.

Se mer på sidan Hur man undviker onödiga djurförsök.

Om du kommer fram till att du måste framställa information med nya tester, bör du beakta att anlita ett specialiserat företag (laboratorium/kontraktforskningsorganisation) för att utföra testerna åt dig. Testmetoden måste vara lämplig och testet måste vara relevant för ditt ämne.

För tester av egenskaper som gäller miljön eller människors hälsa måste testlabbet följa god laboratoriesed (GLP), men detta är inget krav när det gäller fysikalisk-kemiska egenskaper.

Om dina resultat visar att ditt ämne kan utgöra en risk, måste du göra vidare undersökningar och identifiera sätt att samla information utöver kraven för ditt mängdintervall.

Glöm inte att innan du utför tester som normalt endast krävs för ämnen som produceras eller importeras i stora volymer (och beskrivs i bilagorna IX och X i Reach), så måste du först lämna in ett testningsförslag till Echa. Echa måste godkänna förslaget innan du och dina medregistranter kan påbörja testningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2