Informationskrav: 10–100 ton per år

För att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i en mängd mellan 10 och 100 ton per år behöver du lämna in information om dess fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Utförlig information finns i Reach-bilagor VII och VIII.

Baserat på de data du har är ditt mål att komma överens med dina medregistranter om hur ditt ämne bör klassificeras och märkas.

Dessutom behöver du dokumentera resultaten av din kemikaliesäkerhetsbedömning i en kemikaliesäkerhetsrapport. I Reach-bilaga I finns de allmänna bestämmelserna för att förbereda kemikaliesäkerhetsrapporter.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)