Teie registreerimiskohustused

See, kas peate aine registreerima või mitte, oleneb kolmest tegurist.

Iga aine korral tuleb vaadelda järgmist kolme tegurit.

  • Teie roll tarneahelas: kas aine registreerimine on teie või tarneahela muu tegutseja kohustus?
  • Kohalduvad nõuded ja võimalikud vabastused: kas aine tuleb registreerida või on see registreerimisest vabastatud?
  • Kogus: kas ainet käideldakse koguses vähemalt 1 tonn aastas?

Kui neist tegureist vähemalt üks registreerimist ei nõua, ei ole ainet REACH-määruse kohaselt vaja registreerida.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)