Tõendite kaalukus

Tõendite kaalukuse meetod tähendab, et kasutate mitmest sõltumatust allikast saadud teabe kombinatsiooni, et anda piisavalt tõendeid teabele esitatava nõude täitmiseks.

Sellest meetodist on kasu järgmistel juhtudel.

 1. Ainult üksikust tõendist saadud teave ei ole teabele esitatava nõude täitmiseks piisav. Selline olukord võib tekkida näiteks olemasoleva uuringu selgete puuduste tõttu.
 2. Individuaalsed uuringud annavad erinevaid või vastuolulisi järeldusi.

Kaalukus, mida te olemasolevatele tõenditele peaksite andma, sõltub sellistest teguritest nagu andmete kvaliteet, tulemuste sidusus, mõju laad ja raskusaste ning teabe asjakohasus.

Tõendite kaalukuse meetod nõuab teadusliku otsuse langetamist ja seetõttu on väga oluline esitada piisavalt ja usaldusväärseid dokumente.

Üldpõhimõte on see, et mida rohkem teavet esitate, seda tugevam on teie tõendi kaalukus. Veenduge, et olete teabe esitanud struktureeritult ja organiseeritult ning võtke arvesse teie põhjendusi toetavate eri andmeallikate stabiilsust ja usaldusväärsust. Näiteks on in vivo ja in vitro andmetel otsuse tegemisel rohkem kaalukust kui kvantitatiivsel struktuuri ja aktiivsuse seosel (QSAR) või muudel arvutuslikel meetoditel.

Kaaluka tõendi juhu koostamise alustamiseks koguge kokku kogu teave kõikidest võimalikest allikatest, sealhulgas:

 • avaldatud kirjandus;
 • analoogmeetod keemiliste analoogide põhjal;
 • (Q)SARil rajanevad prognoosid;
 • olemasolevate uuringute andmed;
 • in vitro uuringud;
 • epidemioloogilised andmed / inimkogemused.

Nõuanded

 • Nõuetekohane tõendite kaalukuse meetod hõlmab omaduse määramiseks vähemalt kahe erineva uuringu dokumente – ka siis, kui kasutatakse õpikuväärtusi. Üksainus väärtus teisesest andmeallikast ei ole tõendi kaalukuseks piisav.
 • Valige ekspert, kellel on eksperditeadmised asjaomaste omaduste ja uurimismeetodite valdkonnas. Ekspert peab hindama kättesaadavate andmete usaldusväärsust, asjakohasust, piisavust ning otsustama, kas kombineeritud tõendid on piisavad aine omaduse või mõju kohta järelduse tegemiseks.
 • Tehke see eksperdi otsus läbipaistvaks ja arusaadavaks, dokumenteerides kogu kasutatud teabe, kõik hindamisprotsessi käigus tehtud sammud ja kõik tehtud järeldused.
 • Esitage aluseks olevate tõendite põhjendused ja dokumendid.
 • Esitage oma toimikus kogu asjakohane teave. Euroopa Kemikaaliametil või muul ametiasutusel ei ole teie aine kohta selliseid üksikasjalikke teadmisi nagu on teil.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)