Skip to Content
Skip to Content

Tarbetute loomkatsete vältimine

Kemikaalimääruse REACH kohaselt võib selgroogsete loomadega (nt rotid, muud imetajad või kalad) tehtavaid katseid registreerimisel teabele esitatavate nõuete täitmiseks kasutada ainult viimase abinõuna. Ettevõtjatel, kes toodavad või impordivad 1–100 tonni aastas, on mitu võimalust vältida tarbetuid loomkatseid ja vähendada loomkatsete arvu.

Iga üksiku teabele esitatava nõude puhul peaksite kaaluma järgmist.

  • Koguge ja jagage olemasolevaid andmeid. Võite saada ligipääsu avaldatud kirjandusele, mis on teabele esitatava nõude täitmiseks piisav. Juhul kui kehtiva loomkatse tulemus on kättesaadav aineteabe vahetuse foorumis (SIEF), peab seda jagama kaasregistreerijatega. Katse omanikule peab maksma hüvitist vastavalt eelnevalt kokkulepitud eeskirjadele.
  • Andmete esitamata jätmine või nende kohandamine: kohandamise eeskirjad on osa õigustekstist. Need võivad olla kas erieeskirjad (veeru 2 alusel iga näitaja kohta) või üldeeskirjad (XI lisa alusel).

Üldreeglite rakendamiseks võite andmed esitamata jätta või kasutada kohandamist järgmiste teaduslike argumentide alusel.

  • Tõendite kaalukus. Teil on piisavalt teavet mitmest sõltumatust allikast, mille põhjal saab teha järelduse, et teie ainel on (või ei ole) teatav omadus.
  • Kvantitatiivse struktuuri ja aktiivsuse seose (QSAR) mudelid Teie aine paljusid omadusi võib prognoosida struktuurselt sarnaste ainete järgi arvutusmudelite abil.
  • In vitro meetodid. Terve organismi asemel isoleeritud kudede, organite või rakkudega läbiviidud katsed võivad olla piisavad selleks, et teha teabele esitatava nõude jaoks järeldusi.
  • Rühmitamine ja analoogmeetod. Juhul kui teie aine on (struktuurselt) sarnane teisele ainele (või ainete rühmale), võib selle teise ainega saadud olemasolevaid tulemusi nn analoogmeetodil kanda üle teie ainele.

Juhul kui otsustate üht neist võimalustest kasutada, taotlete kohandamist.

Nõuanded

  • Juhul kui kohandate standardseid teabele esitatavaid nõudeid, valmistage ette korralikult dokumenteeritud ja kehtiv teaduslik põhjendus ja esitage see oma registreerimistoimikus.
  • Teie valitav lähenemisviis peab andma usaldusväärset teavet, mis on võrreldav standardkatsest saadud teabega. Kui see nii ei ole, tuleb teil teha nõutav katse.
  • Valitav lähenemisviis peab teil võimaldama oma ainet klassifitseerida. Kui olete oma aine klassifitseerinud ja märgistanud, ei pruugi täiendavaid katseid vaja olla.

NB! Peaksite hoolikalt kaaluma, kas toetuda halvimal juhtumil põhinevale klassifitseerimisele ainult sellepärast, et vältida rohkemate katsete tegemist. Üleklassifitseerimine võib käivitada näiteks töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide alusel võetavad riskijuhtimismeetmed või viia tähtsuse järjekorda seadmiseni REACHi regulatiivsete riskijuhtimismeetmete täitmiseks.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2