QSAR-mudelid

Struktuuri ja aktiivsuse seose (SAR) ja kvantitatiivse struktuuri ja aktiivsuse seose (QSAR) mudelid – mille ühine nimetus on (Q)SAR – on matemaatilised mudelid, mida saab kasutada selleks, et prognoosida ühendite füüsikalis-keemilisi, bioloogilisi ja keskkonnas käitumist iseloomustavaid omadusi nende ühendite keemilist struktuuri käsitlevate teadmiste põhjal. Need mudelid on kättesaadavad tasuta või äritarkvarana.

(Q)SARide kasutamise eesmärk on anda usaldusväärset ja võrreldavat teavet, mis on piisav teabele esitatavate nõuete täitmiseks. (Q)SAR peab olema teaduslikult kehtiv ja teie aine peab kuuluma mudeli kohaldatavuse piirkonda. Nagu mis tahes muu andmevormi korral, tuleb teil esitada piisavad dokumendid selleks, et võimaldada tulemuste sõltumatut hindamist.

Nõuanded

  • Kasutage (kvantitatiivseid) struktuuri ja aktiivsuse seoseid ((Q)SAR) ühendite füüsikalis-keemiliste omaduste ning teatavate keskkonnatoksiliste ja keskkonnas käitumist iseloomustavate omaduste määramiseks. Praegu ei sobi (Q)SARid keerukate toksikoloogiliste omaduste määramiseks, samuti ei sobi need klassifitseerimiseks ega märgistamiseks või riskihindamiseks.
  • Dokumenteerige (Q)SARid põhjalikult registreerimistoimikus, kasutades rahvusvahelise unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaasi (IUCLID) standarditud vorme.
  • Soovitatav on kasutada klassifitseerimismudeleid (milles prognoositakse jah/ei vastuseid) omaduste korral, kus katsetulemusi saab sellisena väljendada.
  • Kaaluge täiendavate parameetrite kasutamist ja seostage nendevahelised võimalikud suhted. (Q)SARe võib siduda teiste andmetega ja kasutada tõendite kaalukuse meetodis.
  • Looge üks uuringudokument iga keemilise struktuuri jaoks, mille suhtes kohaldate (Q)SARi prognoosi.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)