Esitamisest otsuseni

Teie toimik läbib pärast esitamist järgmised etapid.

 

1. Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimine

Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimisel tehakse kindlaks, kas ECHA saab teie toimikut menetleda. Näiteks kontrollib ECHA, kas teie toimik on sobivas IUCLIDi vormingus ja kas teatud haldusteave on kooskõlas esitamise liigiga.

Kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli läbimine üksnes kinnitab, et toimik on menetlusse võetud, ega tähenda registreerimise lõpetamist. Pärast kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrollimist antakse teile esitamisnumber. Seda kasutatakse toimikule viitamiseks kogu registreerimise kirjavahetuses, kuni teile antakse registreerimisnumber.

Kui teie toimik kehtivatele eeskirjadele vastavuse kontrolli ei läbi, peate tegema parandused ja esitama toimiku taas.

 

2. Tehnilise terviklikkuse kontroll

Kui teie toimik on menetlusse võetud, läbib see järgmiseks tehnilise terviklikkuse kontrolli. Selles etapis kontrollitakse, kas teie toimik sisaldab kogu teavet, mida REACH-määruse alusel nõutakse. See tähendab selliste osade käsitsi kontrollimist, mida automaatselt kontrollida ei saa. Kui teave puudub, peate täiendatud toimiku määratud ajavahemiku jooksul taasesitama.

Kui te toimik tehnilise terviklikkuse kontrolli ei läbi, saate selle taasesitada ainult üks kord. Kui te ei ole kindel, mis teave tuleb lisada, võtke ühendust ECHA kasutajatoega. Teise katse ebaõnnestumisel peate alustama esitamist uuesti. Makstud registreerimistasu ei tagastata.

 

3. Registreerimistasu arve

Tehnilise terviklikkuse kontrolli ajal saate REACH-ITi kaudu registreerimistasu arve. See tuleb tasuda nõutavaks tähtajaks.

Kui te ei tasu summat täies ulatuses arvel esitatud tähtajaks, ei võeta toimikut vastu ja peate alustama esitamist uuesti. ECHA ei võta vastu hilinenud makseid. Kui teie makse hilineb, lükatakse teie registreerimine tagasi ja peate alustama esitamist uuesti. Tagasilükkamise korral ei tagasta ECHA tasutud makseid.

 

4. Registreerimisotsus

ECHA edastab teie registreeringu kohta otsuse REACH-ITi kaudu.

Pärast tehnilise terviklikkuse kontrolli edukat läbimist ja arve tasumist loetakse toimik terviklikuks ning te saate registreerimisnumbri. Registreerimiskuupäev on kuupäev, mil saate ECHA-lt esitamisnumbri.

Kui teie toimik ei läbi tehnilise terviklikkuse kontrolli teist korda või kui te ei maksa registreerimistasu õigel ajal, lükatakse toimik tagasi.

 

5. Teie toimikus sisalduva teabe avaldamine

ECHA avaldab oma veebilehel automaatselt kogu teie registreerimistoimikus sisalduva mittekonfidentsiaalse teabe. Võite taotleda teabe salastamist. ECHA hindab, kas taotlus on põhjendatud. Kui taotlus ei ole piisavalt põhjendatud, siis teave avaldatakse. Lisateave on meie veebilehel jaotises Toimikutes sisalduva teabe avaldamine.

Teabe edastamine klientidele

Vajaduse korral peate pärast registreerimist ajakohastama oma aine ohutuskaardi.

Ohutuskaardid tuleb ajakohastada järgmistel juhtudel:

  • kui teil on uut teavet ainega seotud ohtude või riskijuhtimismeetmete kohta;
  • kui teie aine kasutusala kohta on antud luba või selle andmisest on keeldutud;
  • kui teie aine kasutusala on piiratud.

Kui ajakohastate ohutuskaardi pärast REACH-registreerimist, lisage kaardile registreerimisnumber.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)