Kas mu ainekogus on vähemalt 1 tonn aastas?

Kui toodate või impordite ainet alla 1 tonni aastas, ei ole ainet vaja registreerida. Kui teie ainekogus on vähemalt sama suur kui see künniskogus, sõltub registreerimiseks nõutav teave kogusevahemikust.

 

Mis koguses te ainete toodate või impordite?

Toodetava või imporditava aine kogust väljendatakse tonnides kalendriaasta kohta. Kalendriaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini. Kui aine on faasiaine, mida olete tootnud või importinud 3 järjestikusel aastal, tuleb kogus arvutada registreerimisele eelneva 3 kalendriaasta keskmisena. Pärast registreerimist tuleb aine kogus määrata iga kalendriaasta kohta.

Kokku tuleb liita aine kogused eraldi ainena, segus ja ainena, mille eraldumine tootest on ette nähtud.

Rangelt ohjatud tingimustes kasutatava isoleeritud vaheainena toodetava või imporditava aine kogused tuleb arvestada eraldi.

Kui toodate või impordite ainet alla 1 tonni aastas, ei ole ainet vaja registreerida.

Kas osa toodetavast või imporditavast kogusest võib jätta arvutusest kõrvale?

Välja võib jätta järgmised kogused.

 • Kogused, mille suhtes teie roll tarneahelas ei nõua aine registreerimist.
  Vt jaotise „Kas pean aine registreerima?" 3. punkt.

  Kui teil on tarneahelas mitu rolli, võite välja jätta koguse, mida käitlete rollis, kus teil koguse arvutuste järgi registreerida ei ole vaja.
 • Kogused aine kasutusalas, mis on registreerimisest vabastatud.
  Vt jaotise „Kas pean aine registreerima?" 2. etapp.

  Kui aine mis tahes kasutusala on registreerimisest vabastatud, võite selle kasutusala kogused jätta oma kogusearvutusest välja.

Kui toodate või impordite ainet alla 1 tonni aastas, ei ole ainet vaja registreerida.

Mis on teie kogusevahemik?

Teie kogus määrab teie kogusevahemiku, millest omakorda sõltub registreerimistasu suurus ja see, mis teave tuleb registreerimisel esitada.

Tavaline registreerimine toimub neljas kogusevahemikus:

 • 1–10 tonni aastas
 • 10–100 tonni aastas
 • 100–1000 tonni aastas
 • üle 1000 tonni aastas

Kui teie kogused ulatuvad kogusevahemiku alumise piirini, on see aine registreerimisel teie kogusevahemik.

Rangelt ohjatud tingimustes kasutatavate isoleeritud vaheainete registreerimiseks tuleb teavet esitada vähem, mispärast ei ole vaja nende koguseid vaja lisada tavalise registreerimise kogusele. Nende koguseid arvestatakse eraldi.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)