Kas mu ainekogus on vähemalt 1 tonn aastas?

Kui toodate või impordite ainet alla 1 tonni aastas, ei ole ainet vaja registreerida. Kui teie aine kogus on vähemalt sama suur kui see künniskogus, sõltub registreerimiseks nõutav teave kogusevahemikust.

 

Mis koguses te ainet toodate või impordite?

Toodetava või imporditava aine kogust väljendatakse tonnides kalendriaasta kohta. Kalendriaasta kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Kokku tuleb liita aine kogused eraldi ainena, segus ja ainena, mille eraldumine tootest on ette nähtud.

Rangelt ohjatud tingimustes kasutatava isoleeritud vaheainena toodetava või imporditava aine kogused tuleb arvestada eraldi.

Välja võib jätta järgmised kogused.

 • Kogused, mille suhtes teie roll tarneahelas ei nõua aine registreerimist.
  Vt jaotise „Kas pean aine registreerima?“ 3. punkt.
   
 • Kogused aine kasutusalas, mis on registreerimisest vabastatud.
  Vt jaotise „Kas pean aine registreerima?“ 2. etapp.

   
Mis on teie kogusevahemik?

Teie kogus määrab teie kogusevahemiku, millest omakorda sõltub registreerimistasu suurus ja see, mis teave tuleb registreerimisel esitada.

Tavaline registreerimine toimub neljas kogusevahemikus:

 • 1–10 tonni aastas;
 • 10–100 tonni aastas;
 • 100–1000 tonni aastas; ja
 • üle 1000 tonni aastas. 

Kui teie kogused ulatuvad kogusevahemiku alumise piirini, on see aine registreerimisel teie kogusevahemik.

Kui registreerite isoleeritud vaheaineid rangelt ohjatud tingimustes, peate esitama vähem teavet. Seega ei pea te nende mahtusid tavapärase registreerimisega liitma, vaid eraldi loendama. 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)