Nõutav teave: vähemalt 1000 tonni aastas

Aine registreerimiseks kogusevahemikus 1000 või rohkem tonni aastas on REACH-määruse VII–X lisa 1. veerus sätestatud standardteabenõuded ja 2. veerus konkreetsete omaduste teabenõuete kohandamisvõimalused. Standardteabenõudeid võib kohandada ka XI lisas toodud üldiste eeskirjade kohaselt.

Kui registreerimiseks on vaja X lisas loetletud uuringut (olenemata sellest, kas see hõlmab loomkatseid selgroogsetega) ja kaasregistreerijatel seda pole, peavad potentsiaalsed registreerijad esmalt kaaluma kõiki alternatiivseid lähenemisviise teabenõude täitmiseks. Ainult siis, kui nõutavat teabeelementi ei saa muul moel esitada, peavad registreerijad kokku leppima ja koostama katsetamisettepaneku, mis esitatakse ühises registreerimistoimikus ECHAle läbivaatamiseks. Kuni ECHA otsuse kättesaamiseni peate oma allkasutajatele rakendama ja/või neile soovitama ajutisi riskijuhtimismeetmeid.