Registreerimistoimiku esitamine

Pärast registreerimistoimiku koostamist IUCLIDis peate esitama selle REACH-ITi kaudu ECHA-le. REACH-IT on ettevõtjatele mõeldud keskne IT-süsteem, milles nad saavad turvaliselt esitada, töödelda ja hallata oma andmeid ja toimikuid. Kui teie IUCLID-fail on valmis ning olete ettevõtte suuruse ja kontaktandmed üle kontrollinud, juhendab REACH-ITi esitamise viisard teid kõigis esitamisprotsessi etappides.

Enne alustamist

Veenduge, et

 • teie andmed on REACH-ITis ajakohased. Kontrollige
  • ettevõtte kontaktandmeid. ECHA-l võib olla vaja teiega ühendust võtta, et aidata teid toimiku esitamisel;
  • ettevõtte suurust. Selle teabe alusel määratakse teie registreerimistasu. Kontrollige oma ettevõtte suurust veebilehelt SME fees under REACH and CLP (VKEde tasud REACH- ja CLP-määruse alusel).
 • teie toimikut on kontrollitud IUCLIDi valideerimisabilisega;
 • teie arvutisse on salvestatud õige IUCLID-fail.

 

Mida peate juhtregistreerijana tegema?

Juhtregistreerijana peate:

 1. algatama REACH-ITis ühise esitamise;
 2. andma liikmesregistreerijatele ühise esitamise turvakoodi;
 3. esitama juhtregistreerija toimiku, mis sisaldab registreerimise ühist osa.

Juhtregistreerija toimik tuleks esitada aegsasti enne 2018. aasta märtsi lõppu. Nii jääb liikmesregistreerijatel aega enda toimikute esitamiseks enne 31. mai 2018. aasta tähtaega.

Kui liikmesregistreerijad on esitamisega liitunud, saavad nad esitada toimiku alles pärast juhtregistreerija toimiku edukat esitamist, kasutades juhtregistreerijalt saadud andmeid.

 

Mida peate liikmesregistreerijana tegema?

Liikmesregistreerijana peate:

 1. saama juhtregistreerijalt saadud turvakoodi abil ligipääsu ühisele esitamisele;
 2. kasutama seda koodi, et kinnitada oma liikmesus ühises esitamises REACH-ITis;
 3. esitama REACH-ITi kaudu liikmesregistreerija toimiku.

Kui teie liikmesregistreerija toimik tugineb ainult juhtregistreerija esitatud teabele, saate koostada ja esitada oma toimiku hõlpsalt otse REACH-ITis.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)