Kas pean aine registreerima?

Peate leidma, kas aine peab registreerima teie või tarneahela muu tegutseja.

 

1. Kes te registreerijana olete?

Registreerida saab ainult teie riigi seaduse määratlusele vastav füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja. Kui teie ettevõttel on mitu juriidilist isikut, näiteks tütarettevõtet või filiaali, peab registreerimistoimiku esitama igaüks neist ise.

 

2. Kus te asute?

Registreerida saate ainult siis, kui olete asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Sellesse kuuluvad Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Kui olete asutatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, peab teie aine registreerima importija või ainuesindaja.

 

3. Mis on teie roll tarneahelas?

REACH-määruses on tarneahela rollide konkreetsed määratlused, mis võivad erineda nende määratlustest mujal.

Teil võib aine suhtes olla mitu rolli – arvestage neid kõiki.

Teil tuleb aine registreerida, kui te:

 • toodate ainet: toodate ainet vahetult või eraldate seda.
 • vastutate aine impordi eest Euroopa Majanduspiirkonda: vastutate aine (ainena, segu või toote koostises) füüsilise sissetoomise eest Euroopa Majanduspiirkonna territooriumile. Registreerida ei ole siiski vaja, kui
  • kõik teie tarnijad on määranud ainuesindajad või
  • te reimpordite registreeritud ainet või
  • aine kuulub reekspordi tõttu tolli järelevalve alla.
 • toodate või impordite toodet: te lisate ainet või segu toote tootmisel materjali sisse või peale või vastutate sellise toote Euroopa Majanduspiirkonda importimise eest. Registreerida ei ole siiski vaja, kui
  • aine eraldumist tootest ei ole ette nähtud või
  • mis tahes ettevõte on aine samaks kasutusalaks juba registreerinud.
 • teid on määratud ainuesindajaks: teie tarnijad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (toote või segu tootjad) on määranud teid täitma REACH-kohustusi, mis vastasel juhul oleksid nende importijatel.

 

Registreerida ei ole vaja, kui te ainult

 • levitate ainet: ladustate ja turustate ainet eraldi või segudes kolmandatele isikutele.
 • paigutate ümber: viite aineid või segusid ühest mahutist teise, tavaliselt ümberpakendamisel või tootenime muutmisel;
 • toodate segusid (nt värve, liime, detergente, diagnostikakomplekte), mida tavaliselt tarnitakse allkasutajatele;
 • olete lõppkasutaja: kasutate keemiatooteid, kuid ei tarni neid allkasutajatele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)