Mis on IUCLID?

IUCLID on tarkvararakendus keemiliste ainete olemuslikke ja ohtlikke omadusi käsitlevate andmete registreerimiseks, säilitamiseks, haldamiseks ja vahetamiseks. ECHA teeb tarkvara väljatöötamisel koostööd OECDga.

REACH-määruse kohaselt peab ECHA-le esitatav teave olema IUCLIDi vormingus. ECHA pakub tarkvara tasuta IUCLID 6 veebisaidil.

Enne IUCLIDiga töö alustamist on oluline tutvuda registreerimisteabe ülesehituse ja taotluses kasutatava terminoloogiaga. Seda saab teha, alustades vahendi kasutamist oma andmete sisestamiseks ja lugedes kasutusjuhendeid. Veebisaidil ja IUCLIDis on kättesaadavad ka kasulikud dokumendid tarkvara kohta.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)