Skip to Content
Skip to Content

Registreerimistoimiku loomine

Kui olete kogunud oma aine kohta kogu REACH-määruse nõuete täitmiseks vajaliku teabe, tuleb dokumenteerida andmed registreerimistoimikus.

Toimikuid on kahte liiki, sõltuvalt teie rollist ühises esitamises tuleb koostada üks järgmistest:

 • Juhtregistreerija toimik, mis sisaldab ühise esitamisega seotud aine identifitseerimisandmeid, aine omaduste teavet ning juhtregistreerija ettevõtet käsitlevat teavet. Juhtregistreerija toimiku koostamise abivahendid:
  1. IUCLIDi pilveversioon väikestele ja kesksuurtele ettevõtjatele
   Kui olete väikese või kesksuure ettevõtte (VKE) konsultant või kui te ettevõte on VKE ega kasuta sageli IUCLIDi.
  2. IUCLIDi rakendus
   Kui haldate suuri andmehulki või soovite kasutada kõiki erifunktsioone.
 • Liikmesregistreerija toimikud, milles kõik ülejäänud registreerijad esitavad oma ettevõtte teabe, näiteks kontaktandmed, aine täpsed identifitseerimisandmed, toodetavad või imporditavad kogused ja klientide kasutusalad. Liikmesregistreerija toimiku koostamise abivahendid:
  1. IUCLIDi pilveversioon väikestele ja kesksuurtele ettevõtjatele
   Kui olete väikese või kesksuure ettevõtte (VKE) konsultant või kui te ettevõte on VKE ega kasuta sageli IUCLIDi.
  2. Toimiku koostamine REACH-ITis
   Kui olete ühise esitamise liige ja nõustute kogu teabega, mille teie nimel esitab juhtregistreerija.
  3. IUCLIDi rakendus
   Kõigil muudel juhtudel kasutage IUCLIDi täisrakendust

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2