Creating your registration dossier

Kui olete kogunud oma aine kohta kogu REACH-määruse nõuete täitmiseks vajaliku teabe, tuleb dokumenteerida andmed registreerimistoimikus.

Faili, mille esitate ECHA-le aine registreerimiseks, nimetatakse toimikuks. Toimik on teie aineandmestiku kirjutuskaitsega koopia, millele on lisatud registreerimise liigi teave.

Olenevalt teie rollist ühises esitamises saate koostada kahte liiki toimikuid:

1) Juhtregistreerija toimik, mis sisaldab ühiselt registreeritava aine identifitseerimisandmeid, aine omaduste teavet ja juhtregistreerija ettevõtte teavet.

Juhtregistreerija toimiku koostamiseks võite kasutada:

 1. IUCLIDi pilveteenust,
  kui olete registreerija heaks töötav konsultant või registreerija, kes ei kasuta IUCLIDi sageli või kui registreerite ainult mõne üksiku aine;
 2. IUCLIDi rakendust,
  kui esitatavad andmemahud on suured.

2) Liikmesregistreerijate toimikud, millesse kõik ülejäänud registreerijad kannavad oma ettevõtete teabe, nt kontaktandmed, aine täpsed identifitseerimisandmed, toodetavad või imporditavad kogused ja viisid, kuidas nende kliendid kemikaali kasutavad.

Liikmesregistreerija toimiku koostamiseks võite kasutada:

 1. võimalust luua toimik otse REACH-ITis,
  kui olete ühise esitamise liikmesregistreerija ja nõustute kogu teabega, mille esitab teie nimel juhtregistreerija;
 2. IUCLIDi pilveteenust,
  kui olete registreerija heaks töötav konsultant või registreerija, kes ei kasuta IUCLIDi sageli või kui registreerite ainult mõne üksiku aine;
 3. IUCLIDi rakendust
  kõigil muudel juhtudel.