Kuidas koostada registreerimistoimik IUCLIDi pilveversioonis

Kui te esitate ainult mõne aine, võite oma IUCLIDi-vormingus toimikute loomiseks IUCLIDi pilveteenust kasutada.

Teenuse kasutamiseks vajate ECHA kontot ja peate tellima IUCLIDi pilveteenuse. Selleks:

  1. Minge „ECHA pilveteenuste“ veebilehele. Sealt leiate teenuste lühikirjelduse ja hulga kasulikke ressursse.
  2. Valige parempoolsest menüüst „Juurdepääs ECHA pilveteenustele“.
  3. Valige „Logi sisse“ ning sisestage oma kasutajanimi ja salasõna, kui teil juba on konto. Kui teil veel kontot ei ole, looge see. Valige „Registreeri“ ning seejärel:
    1. sisestage põhiteave oma konto tuvastamiseks ja
    2. looge oma juriidiline isik. Süsteem saadab teile seejärel e-kirjaga kinnituse, mille peate verifitseerima.
  4. Tellige endale IUCLIDi pilveteenus, klikkides „IUCLIDi pilveteenuse“ tellimisnuppu. Teil palutakse teenusetingimused läbi lugeda ja nendega nõustuda.
  5. Kui olete teenuse tellinud, saate valida „Juurdepääsu teenusele“, mis suunab teid IUCLIDi pilveteenuse veebiliidesesse.

Need on peamised sammud, mida tuleb järgida registreerimistoimiku koostamisel IUCLIDi pilveteenuse abiga.

 

1. Looge aineandmestik

Esimene toiming IUCLIDis on aineandmestiku loomine, mis sisaldab teie registreeritava aine haldus- ja teadusandmeid. See on registreerimise alus ja esitada tuleb kogu nõutav teave aine omaduste ja kasutusviiside ning sellega kokkupuute kohta. Aineandmestikku saab edaspidi alati redigeerida, näiteks kui saate aine kohta uut teavet.

Kui olete lisanud oma aineandmestikku teavet, mida ei tohiks ECHA veebilehel avaldada, tuleb see konfidentsiaalsuslipuga ära märkida. Iga konfidentsiaalsustaotlus peab olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Enne kui jätkate, kontrollige oma aineandmestiku terviklikkust, klikkides oma aine põhivaates nupul „Valideeri“. See näitab, kas peate toimikus sisalduvat teavet kohandama. Pange tähele, et IUCLIDi valideerimistugi ei hinda teavet, mida ECHA käsitsi kontrollib.

Valideerimisraportis on märgitud väljad, mis tuleb uuesti üle vaadata. Et toimik edukalt ECHA-le esitada, tuleb parandada kõik esitamisel tehtava kontrolli käigus avastatud puudused. Kvaliteedikontrolli eesmärk on parandada teie andmete kvaliteeti. IUCLIDi tulevaste ajakohastamistega lisatakse kvaliteedikontrolle juurde, et aidata teil kvaliteetne toimik luua.

 

2. Toimiku loomine

 

Toimiku loomiseks peate täitma oma aineandmestiku toimikupäise teabevälja ja seejärel valima „Loo toimik“.

Toimikupäise teabevälja redigeerides pöörake tähelepanu järgnevale.

  • Teabe esitamise tüüp: valige õige teabe esitamise tüüp. Kas registreerite standardsete kasutusaladega ainet standardteabenõuete alusel (ainet kasutatakse eraldi või segude koostises)? Kas registreerimine hõlmab üksnes vaheainena kasutatavat ainet (ainet kasutatakse mõne muu aine valmistamiseks)? Kas olete juhtregistreerija või liige?
  • Haldusteave: võite taotleda oma teabe, näiteks kogusevahemiku või registreerimisnumbri konfidentsiaalsust.
  • Siin tuleb märkida ka see, kui teile kehtib tasu maksmise vabastus, sest toimik käsitleb ainet, mille kogus jääb vahemikku 1–10 tonni aastas. See kehtib juhul, kui esitate oma aine kohta vabatahtlikult standardse teabepaketi, kuigi teil oleks võimalik see registreerida vähendatud teabekogumi põhjal.
  • Toimiku nimi: peaksite oma toimikule jaotises „Toimiku nimi“ nime panema. Toimiku nimi peaks aitama teil toimikut oma süsteemis hõlpsalt leida. Ärge kasutage toimiku nimes konfidentsiaalset teavet, sest seda näevad kõik, kellega toimikut jagate.

 

3. Toimiku läbivaatamine

Kui olete oma aineandmestiku põhjal toimiku loonud, peaksite selle veel ühe korra üle vaatama. Isegi juhul, kui valideerimistugi ei näidanud aineandmestikku kontrollides mingeid puudusi, on oluline, et te ka valmis toimikut valideeriksite – võisite toimiku loomise käigus lisada mingi teabe, mis võib nüüd terviklikkuse kohta teistsuguse tulemuse anda.

 

4. Esitage oma toimik REACH-ITi kaudu

Kui olete IUCLIDi toimikus sisalduvate andmetega rahul, saate selle REACH-ITi kaudu ECHA-le esitada.

Selleks:

  • valige REACH-ITi esitamisviisardis „Vali IUCLIDi pilvest“; VÕI
  • valige IUCLIDi pilveteenuses toimiku põhivaate ülanurgas „Ekspordi“, et toimik enne selle üleslaadimist ja REACH-ITi kaudu ECHA-le esitamist oma arvutisse salvestada.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)