Nõutav teave: 100–1000 tonni aastas

Aine registreerimiseks kogusevahemikus 100–1000 tonni aastas peate esitama REACH-määruse VII–IX lisa 1. veerus määratletud teabe. Lisade 2. veerus on täpsustatud konkreetsete omaduste teabenõuete kohandamisvõimalusi. Standardteabenõudeid võib kohandada ka XI lisas toodud üldiste eeskirjade kohaselt.

Kui registreerimiseks on vaja IX lisas loetletud uuringut (olenemata sellest, kas see hõlmab loomkatseid selgroogsetega) ja kaasregistreerijatel seda pole, peate esmalt kaaluma kõiki alternatiivseid lähenemisviise teabenõude täitmiseks. Ainult siis, kui nõutavat teabeelementi ei saa muul moel esitada, peavad registreerijad kokku leppima ja koostama katsetamisettepaneku, mis esitatakse ühises registreerimistoimikus ECHAle läbivaatamiseks. Kuni ECHA otsuse kättesaamiseni peate oma allkasutajatele rakendama ja/või neile soovitama ajutisi riskijuhtimismeetmeid.

Categories Display