Kasutusalade kohta teabe kogumine

 

Registreerimistoimikus tuleb teil esitada teave, kuidas te ainet oma tarneahelas kasutate. Selle teabe saamiseks võite kasutada mitmesuguseid allikaid, mis on näiteks järgmised.

 • Teie oma ettevõttes kogutud teadmised, kuidas kliendid ainet kasutavad. Te tunnete oma aine kasutusalasid selle turu põhjal, millele te ainet tarnite. Võite olla juba dokumenteerinud kasutusalasid oma klientidele antavate ohutuskaartide jaoks.
 • Otsekontakt oma klientidega. See on asjakohane, kui tarnite ainet piiratud hulgale klientidele, kes kasutavad ainet otse reaktsioonides või mõne toote koostises.
 • Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel esitatud tööstuslike kasutusalade kaardid. Need on asjakohased näiteks siis, kui tarnite tootmisettevõtetele. Kasutusalade kaardid sisaldavad juba koostatud ja kokkulepitud kirjeldust vastava tööstuse tüüpiliste kasutusalade kohta. Kontrollige tööstuslike kasutusalade kaartide olemasolu ECHA veebilehel esitatud ülevaatlikust tabelist.

Juhul, kui te ei tegele oma aine müümisega kindlalt määratletud tööstusele, vaid müüte seda näiteks ainult levitajatele, peate aega varuma, et kasutusalade kohta teavet koguda.

Kui liitute olemasoleva registreerimisega, kontrollige, kas teie aine tarneahela kasutusalad on juba vastavalt kirjeldatud. Sel juhul peaksite endale võtma sama kirjelduse.

Olge oma kasutusalade kirjeldamisel hoolikas, sest seda teavet kasutavad ametiasutused näiteks ainete tähtsuse järjekorda seadmisel võimaliku regulatiivse riskijuhtimise eesmärgil. Soovitame teil:

 • kajastada ainult teie tarneahelas toimuvat tegelikku kasutust;
 • esitada iga kasutusala kohta kogused tonnides;
 • koguda ja esitada võimalikult täpset teavet konkreetsete kasutusalade kohta, sealhulgas:
  • tarbijate kasutus;
  • kasutamine toodetes;
  • kasutamine ainult piiratud arvus kohtades;
  • kasutus rangelt eraldatud tehnilistes vahendites;
  • vaheainena kasutamine;
  • toiduga kokkupuutuv ja kosmeetikas kasutamine.

Lisaks kasutusalade kirjeldamisele registreerimistoimikus võib teil vaja olla kirjeldada ohutu kasutamise tingimusi kokkupuutestsenaariumides, mis on osa kemikaaliohutuse aruandest. Kemikaaliohutuse aruanne on nõutav, kui registreerite ainet 10 tonni või enam aasta kohta.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)