Kasutusalade kohta teabe kogumine

 

Registreerimistoimikus peate esitama ka teavet, kuidas teie ainet teie tarneahelas kasutatakse. Selle teabe saamiseks võite kasutada mitmesuguseid allikaid, nt järgmised:

 • Teie ettevõtte kogutud teave selle kohta, kuidas kliendid ainet kasutavad. Tunnete oma aine kasutusalasid turu põhjal, kuhu ainet tarnite. Olete juba dokumenteerinud kasutusalad oma klientidele antavate ohutuskaartide jaoks.

 • Vahetu kontakt klientidega (see on asjakohane peamiselt juhul, kui tarnite ainet piiratud hulgale klientidele, kes kasutavad ainet otse reaktsioonides või mõne toote koostises).

 • Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel olevad sektoripõhised kasutusalakaardid. See on asjakohane peamiselt juhul, kui tarnite ainet segusid tootvatele sektoritele.  Kasutusalakaardid sisaldavad juba koostatud ja kokkulepitud kirjeldusi vastava sektori tavapärastest kasutusaladest. Kontrollige sektoripõhiste kasutusalakaartide olemasolu ülevaatlikust tabelist.

Kui te ei tarni oma ainet kindlalt määratletud sektorile, vaid müüte seda näiteks ainult levitajatele, peate varuma aega, et koguda teavet kasutusalade kohta.

Kui liitute olemasoleva registreerimisega, kontrollige, kas teie aine tarneahela kasutusalad on juba kohaselt kirjeldatud. Sellisel juhul kasutage sama kirjeldust.

Olge oma kasutusalade kirjeldamisel hoolikas, sest ametiasutused kasutavad seda teavet näiteks ainete prioriseerimiseks võimaliku regulatiivse riskijuhtimistegevuse eesmärgil.

Soovitame teil:

 • kajastada ainult oma tarneahela asjakohaseid, tegelikke kasutusalasid;
 • esitada iga kasutusala kohta kogused tonnides;
 • koguda ja esitada võimalikult täpne teave konkreetsete kasutusalade kohta, sh:
  • tarbijakasutus;
  • kasutamine toodetes;
  • kasutamine ainult piiratud arvus kohtades;
  • kasutamine rangelt ohjatud tingimustes;
  • vaheainena kasutamine;
  • kokkupuude toiduga ja kasutamine kosmeetikatoodetes.

Juhul kui registreerite aine, mida toodate või impordite koguses vähemalt 10 tonni aastas, peate lisaks kasutusaladele kirjeldama registreerimistoimikus ohutu kasutamise tingimusi kokkupuutestsenaariumides, mis on osa kemikaaliohutuse aruandest.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)