Aine samasuse määratlemine

Sama aine tootjad ja importijad peavad aine registreerima ühiselt. Eri aineid ühiselt registreerida ei saa. Kuidas otsustada, kas kaks ainet on samad?

Täpselt määratletud aine korral järgige juhendi üldpõhimõtteid

Kasutage ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendi 5. peatüki üldpõhimõtteid.

  1. Täpselt määratletud aineid loetakse samaks, kui nende põhikoostisosad on samad – samasuse määrab nende koostis.
  2.  Ühest koostisosast koosnev aine on aine, mille põhikoostisosa moodustab ainest vähemalt 80%.
  3. Mitut koostisosa sisaldav aine on aine, mille vähemalt kaks koostisosa moodustavad ainest 10–80% (kumbagi ei tohi olla üle 80%).
  4. Aine puhtusaste ei mõjuta ainete samasust.
  5. Samal ainel võivad tootmisprotsessi tõttu olla eri lisandid.
  6. Tehniliselt puhtad, analüütiliselt puhtad ja ülipuhtad ained on samad, kui nende põhikoostisaine(d) on sama(d).
  7. Samal ainel võib puhtusastmest olenevalt olla erinev puhtus-/lisandiprofiil.

Kui hindate, kas saate aine registreerida koos teiste ettevõtetega, võite jõuda kolmele järeldusele.

  1. Ühine registreerimine on võimalik, sest ained koosnevad sama(de)st põhikoostisosa(de)st.
  2. Ühine registreerimine ei ole mingil juhul võimalik, sest ained ei koosne sama(de)st põhikoostisosa(de)st.
  3. Ühine registreerimine on võimalik, kui see on põhjendatud (nt kui ained on ühe ja mitme koostisosaga aine määratluse piiril).

UVCB-ainete korral otsige näiteid ja sektorisiseseid juhendeid

Tundmatu või muutuva koostisega ainete, komplekssete reaktsioonisaaduste või bioloogilist päritolu materjalide (UVCB-ainete) korral ei ole ainete ühine registreerimine üheselt reguleeritud.

Olukordi, mil UVCB-ainete ühine registreerimine on võimalik ja millal mitte, on üksikasjalikult selgitatud ainete REACH- ja CLP-määruse kohase identifitseerimise ja nimetamise juhendis. Selle määravad aine koostis, päritolu ja tootmisprotsess.

Samuti otsige lisateavet ECHA veebilehe sektoriomase toe jaotistest. Sektorisisesed juhendid aitavad koos ametlike ECHA juhenditega identifitseerida aineid õigesti ja täita ainete identifitseerimise REACH-nõudeid. Samuti saab nende alusel otsustada, kas ained on samad.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)