Państwa obowiązki w zakresie rejestracji

Istnieją trzy określające, czy muszą Państwo zarejestrować swoją substancję, czy też nie.

Należy sprawdzić każdy z tych w odniesieniu do każdej swojej substancji:

  • Państwa rola w łańcuchu dostaw: czy to Państwo muszą zarejestrować swoją substancję, czy też jest to obowiązkiem innego podmiotu w Państwa łańcuchu dostaw?
  • Zakres i wyłączenia: czy Państwa substancja musi być zarejestrowana, czy też jest zwolniona z rejestracji?
  • Wielkość obrotu: czy osiągają Państwo próg jednej tony rocznie?

Jeżeli choćby jeden z tych nie występuje, nie Państwo rejestrować danej substancji na mocy rozporządzenia REACH.

 

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)