Co należy, a czego nie należy robić w negocjacjach dotyczących udostępniania danych

Poniższe porady na temat tego, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem negocjacje w sprawie udostępniania danych.

 

Co robić? Czego nie robić?
Być wiarygodnym, konsekwentnym i otwartym we wszystkich negocjacjach

Oczekiwać, że ktoś inny wykona za nas pracę

Działać w terminach przewidzianych prawem

Podawać nierealistyczne ramy czasowe zakończenia negocjacji

Przechowywać pisemne potwierdzenia ze wszystkich podejmowanych etapów negocjacji, każdej wiadomości elektronicznej, rozmowy telefonicznej i spotkania

Ujawniać informacje poufne lub stanowiące tajemnicę handlową

Traktować przedsiębiorstwo/osobę, z którą prowadzi się negocjacje, w sposób, w jaki samemu chciałoby się być traktowanym

Ignorować koszty (czas, zasoby, itp.) związane z negocjacjami

Jasno i jednoznacznie przedstawiać swoje oczekiwania

Zwlekać

Być wyczulonym na potencjał, wielkość i sytuację podmiotu, z którym prowadzi się negocjacje

Wysyłać mylące sygnały

Szybko reagować na wszystkie uzasadnione prośby/pytania/komunikaty

Ignorować zgłaszane problemy

Dawać innemu podmiotowi sprawiedliwą i rozsądną ilość czasu na udzielenie odpowiedzi

Negocjować cenę, nie bacząc na obiektywne kryteria

Oprzeć negocjacje na danych i ich wartości

Krytycznie oceniać każdą informację otrzymywaną w trakcie negocjacji

Być konkretnym w przypadku braku zgody na przedstawiane oferty

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)