Czym jest IUCLID?

IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. ECHA współtworzy to oprogramowanie z OECD.

Zgodnie z REACH informacje przedkładane ECHA muszą być w formacie IUCLID. ECHA udostępnia to oprogramowanie bezpłatnie na stronie internetowej IUCLID 6.

Przed rozpoczęciem pracy z IUCLID należy zapoznać się ze sposobem zorganizowania informacji rejestracyjnych oraz z terminologią stosowaną we wniosku. Można to zrobić poprzez rozpoczęcie korzystania z tego narzędzia przy użyciu swoich danych i przeczytanie podręczników użytkownika. Przydatna dokumentacja dotycząca tego oprogramowania dostępna jest także na stronie internetowej oraz w IUCLID.

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)