Czy muszę dokonać rejestracji?

sprawdzić, czy to Państwo mają obowiązek dokonania rejestracji, czy też inny podmiot w Państwa łańcuchu dostaw.

 

1. Jaka jest Państwa tożsamość jako rejestrującego?

Mogą Państwo dokonać rejestracji jedynie jako osoba fizyczna lub osoby prawnej, Państwa kraj. Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo ustanowiło kilka osób prawnych, na przykład spółekcórek lub jednostek zależnych, każda z tych osób prawnych będzie musiała przedłożyć swoją własną rejestrację.

 

2. Gdzie znajduje się Państwa siedziba?

Mogą Państwo dokonać rejestracji jedynie wówczas, gdy mają Państwo siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Obejmuje on następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Jeżeli Państwa siedziba znajduje się poza EOG, Państwa substancję będzie musiał zarejestrować importer lub „wyłączny przedstawiciel".

 

3. Jaka jest Państwa rola w łańcuchu dostaw?

Różne role mają szczególne definicje na mocy rozporządzenia REACH, które nie zawsze są tożsame ze stosowanymi w innych okolicznościach.

Mogą Państwo pełnić wiele ról w odniesieniu do substancji - należy wziąć je wszystkie pod uwagę.

Muszą Państwo dokonać rejestracji, jeżeli Państwo:

 • wytwarzają substancję: prowadzą produkcję lub ekstrakcję substancji.
 • odpowiadają za import substancji do EOG: są Państwo odpowiedzialni za fizyczne wprowadzanie substancji na terytorium EOG (jako takiej, w mieszaninie lub wyrobie). Nie mają Państwo jednak obowiązku dokonania rejestracji, jeżeli:
  • Wszyscy Państwa dostawcy ustanowili wyłącznych przedstawicieli; lub
  • Prowadzą Państwo ponowny import zarejestrowanej substancji; lub
  • Państwa substancja znajduje się pod nadzorem celnym, w celu ponownego wywozu.
 • wytwarzają lub importują wyrób: włączają Państwo substancję lub mieszaninę w skład materiału lub na materiał, celem stworzenia wyrobu, lub są Państwo odpowiedzialni za import takiego wyrobu na terytorium EOG. Nie mają Państwo jednak obowiązku dokonania rejestracji, jeżeli:
  • substancja nie jest przeznaczona do uwalniania; lub
  • substancja została zarejestrowana do celów tego samego zastosowania przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo.
 • zostali wskazani jako jedyny przedstawiciel: Państwa dostawcy spoza EOG (wytwórcy lub producenci wyrobu lub mieszaniny) wskazali Państwa w celu realizacji obowiązków na mocy rozporządzenia REACH, które w przeciwnym razie spoczywałyby na importerach.

 

Nie muszą Państwo dokonywać rejestracji, jeżeli Państwo wyłącznie:

 • prowadzą dystrybucję substancji: przechowują Państwo substancję i wprowadzają ją do obrotu, jako taką lub w mieszaninie, na rzecz podmiotów trzecich.
 • napełniają: przenoszą Państwo substancje lub mieszaniny z jednego pojemnika do innego, zwykle w trakcie zmiany opakowania lub nazwy handlowej.
 • dokonują formulacji: wytwarzają Państwo mieszaniny (np. farby, kleje, detergenty, zestawy diagnostyczne), które są zwykle dostarczane dalszym podmiotom w łańcuchu dostaw.
 • są użytkownikiem końcowym: stosują Państwo produkty chemiczne, ale nie dostarczają ich dalszym podmiotom w łańcuchu dostaw.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)