Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej

Po zebraniu wszystkich, niezbędnych do spełnienia wymogów REACH informacji na temat swojej substancji należy udokumentować swoje ustalenia w dokumentacji rejestracyjnej.

W zależności od pełnionej roli we wspólnym przedkładaniu informacji można przygotować dwa rodzaje dokumentacji:

 • Dokumentację wiodącego rejestrującego, która obejmuje tożsamość substancji objętej wspólnym przedkładaniem informacji, informacje na temat właściwości substancji, jak również informacje szczegółowe dotyczące przedsiębiorstwa wiodącego rejestrującego. Do celów dokumentacji głównego rejestrującego można używać:

  1. IUCLID w chmurze dla MŚP
   Jeśli jesteś konsultantem zatrudnionym w małym lub średnim przedsiębiorstwie (MŚP) lub jeśli nie jesteś częstym użytkownikiem IUCLID.
  2. Aplikacja IUCLID
   Jeżeli zarządzasz dużymi ilościami danych lub jeśli chciałbyś skorzystać z wszystkich zaawansowanych funkcji.
 • Dokumentacje uczestników, w których wszyscy pozostali rejestrujący podają informacje szczegółowe dotyczące swoich przedsiębiorstw, takie jak: dane kontaktowe, dokładną identyfikację substancji, wielkości produkcji lub przywozu substancji oraz zastosowania substancji przez ich klientów. W przypadku dokumentacji uczestników można wykorzystać:
  1. IUCLID w chmurze dla MŚP
   Jeżeli jesteś konsultantem zatrudnionym w małym lub średnim przedsiębiorstwie (MŚP) lub MŚP, które nieczęsto korzysta z IUCLID.
  2. Utworzenie dokumentacji w REACH-IT
   Jeżeli uczestniczysz we spólnym przedłożeniu i zgadzasz się ze wszystkim informacjami przedłożonymi w twoim imieniu przez wiodącego rejestrującego.
  3. Aplikacja IUCLID
   We wszelkich innych przypadkach należy skorzystać z pełnej aplikacji IUCLID

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2