Zbieranie informacji na temat zastosowań

 

W dokumentacji rejestracyjnej należy też przedstawić/zawrzeć informacje o zastosowaniu substancji w ramach łańcucha dostaw. W celu uzyskania takich informacji można korzystać z wielu źródeł, jak na przykład:

 • Wiedzy zebranej w obrębie własnego przedsiębiorstwa, dotyczącej zastosowań wykorzystywanych przez klientów. Znane są zastosowania substancji na zaopatrywanym rynku. Zastosowania substancji mogą być już udokumentowane w kartach charakterystyki dostarczanym klientom.

 • Bezpośredni kontakt z klientami (jest to przede wszystkim istotne w przypadku dostaw do ograniczonego grona klientów, którzy bezpośrednio wykorzystują substancję w reakcji albo stosują ją w wyrobie).

 • Mapy zastosowań sektorowych dostępne na stronie ECHA. Ma to zastosowanie przede wszystkim w przypadku dostaw do sektorów produkujących formy użytkowe.  Mapy zastosowań zawierają już skompilowane i uzgodnione opisy typowych zastosowań w danym sektorze. Dostępność map zastosowań sektorowych można sprawdzić w tabeli przeglądowej.

Jeżeli dostawy nie są realizowane do wąsko określonego sektora, a sprzedaż jest realizowana np. tylko do dystrybutorów, to należy zarezerwować czas na zebranie informacji o zastosowaniach.

W przypadku przyłączania się do istniejącej rejestracji należy sprawdzić, czy zastosowania w ramach łańcucha dostaw zostały już odpowiednio opisane. W takim przypadku należy skorzystać z tego samego opisu.

Należy uważać na sposób opisu zastosowań, ponieważ te informacje są wykorzystywane przez odpowiednie władze np. do nadawania/usuwania priorytetu dla substancji w kontekście potencjalnych działań regulacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Zalecamy:

 • Ująć wyłącznie zastosowania właściwe w danym łańcuchu dostaw.
 • Zawrzeć informacje o tonażu/zużyciu.
 • Zebrać i przedstawić możliwie jak najdokładniejsze informacje o szczególnych zastosowaniach, w tym:
  • o stosowaniu przez konsumentów;
  • o stosowaniu w wyrobach;
  • o stosowaniu w ograniczonej liczbie miejsc;
  • o stosowaniu w warunkach ściśle kontrolowanych;
  • o stosowaniu jako półprodukt;
  • o kontakcie z żywnością i stosowania w kosmetykach.

Podczas opisywania zastosowań w dokumentacji rejestracyjnej w przypadku rejestrowania substancji przy 10 albo więcej tonach rocznie należy opisać warunki bezpiecznego stosowania w ramach scenariuszy narażenia, będących częścią raportu bezpieczeństwa chemicznego.