Czy osiągam próg jednej tony rocznie?

Jeśli produkuje się lub importuje substancję w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie, nie ma obowiązku rejestracji substancji. Jeśli osiąga się lub przekracza ten próg, zakres wielkości obrotu określi, jakie informacje są potrzebne do rejestracji.

 

Jaka jest wielkość produkcji lub importu?

Ilość produkowanej lub importowanej substancji należy ustalić w tonach na rok kalendarzowy. Rok kalendarzowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Należy także zsumować ilość danej substancji jako substancji w jej postaci czystej, w mieszaninach oraz w artykule przeznaczonym do uwolnienia.

Ilości wytwarzane lub importowane jako półprodukty wyodrębniane w ściśle kontrolowanych warunkach należy liczyć osobno.

Można wykluczyć następujące wolumeny:

 • Tam, gdzie rola rejestrującego w łańcuchu dostaw nie wymaga rejestracji.
  Zobacz pkt 3 w Czy konieczna jest rejestracja?
   
 • Tam, gdzie zastosowanie substancji jest zwolnione z rejestracji.
  Zobacz krok 2 w Czy substancja wymaga rejestracji?

   
Jaki jest zakres wielkości obrotu?

Wolumen określa zakres wielkości obrotu, a zakres wielkości obrotu określa wysokość opłaty rejestracyjnej oraz informacje, które należy podać przy rejestracji.

Dla standardowych rejestracji istnieją cztery przedziały:

 • 1–10 ton rocznie,
 • 10–100 ton rocznie,
 • 100–1000 ton rocznie,
 • ponad 1000 ton rocznie. 

Jeśli wolumen osiągnie dolną granicę zakresu, to stanie się on zakresem wielkości obrotu do rejestracji.

Jeśli rejestrowane są półprodukty wyodrębnione w ściśle kontrolowanych warunkach, trzeba podać mniej informacji. Dlatego nie trzeba dodawać ich ilości do standardowej rejestracji, ale należy zliczyć je osobno.