Czy osiągam próg jednej tony rocznie?

Jeżeli wytwarzają lub importują Państwo substancję w ilości mniejszej niż jedna tona rocznie, nie muszą Państwo jej rejestrować. Jeżeli osiągają lub przekraczają Państwo ten próg, od Państwa zakresu wielkości obrotów będzie zależało to, jakich informacji będą Państwo potrzebować do swojej rejestracji.

 

Jaką ilość Państwo wytwarzają lub importują?

Ilość wytwarzanej lub importowanej przez Państwa substancji musi być określona w tonach na rok kalendarzowy. Rok kalendarzowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli jednak Państwa substancja jest substancją wprowadzoną, którą wytwarzali lub importowali Państwo przez trzy kolejne lata, ilość należy obliczyć jako średnią z trzech lat kalendarzowych poprzedzających rejestrację. Po dokonaniu rejestracji należy określić ilość na rok kalendarzowy.

Należy również zsumować ilość substancji jako takiej, w mieszaninie oraz przeznaczonej do uwolnienia w wyrobie.

Ilości wytwarzane lub importowane jako półprodukty wyodrębnione w ściśle kontrolowanych warunkach należy obliczyć oddzielnie.

Jeżeli wytwarzają lub importują Państwo substancję w ilości mniejszej niż jedna tona rocznie, nie jej rejestr.

Czy można wyłączyć część produkowanej lub importowanej ilości?

Można wykluczyć następujące ilości:

 • Jeżeli Państwa rola w łańcuchu dostaw nie wymaga dokonywania rejestracji.
  Zob. punkt 3 zagadnienia Czy muszę dokonać rejestracji?

  Jeżeli pełnią Państwo wiele ról w łańcuchu dostaw, ze swojego obliczenia ilości wykluczyć wielkość obrotów w ramach roli, która nie nakłada na Państwa obowiązku rejestracji.
 • Jeżeli Państwa zastosowanie substancji jest zwolnione z rejestracji.
  Zob. krok 2 zagadnienia Czy moja substancja wymaga rejestracji?

  Jeżeli co najmniej jedno z Państwa zastosowań substancji jest zwolnione z obowiązku rejestracji, wykluczyć wielkość obrotów dla tego szczególnego zastosowania ze swojego obliczenia ilości.

Jeżeli wytwarzają lub importują Państwo substancję w ilości mniejszej niż jedna tona rocznie, nie jej rejestr.

Czym jest Państwa zakres wielkości obrotów?

Państwa ilość określa zakres wielkości obrotów, a ten z kolei decyduje o wysokości Państwa opłaty rejestracyjnej i o tym, jakie informacje przedstawić w ramach swojej rejestracji.

Istnieją cztery zakresy wielkości obrotów dla zwykłej rejestracji:

 • 1-10 ton rocznie,
 • 10-100 ton rocznie,
 • 100-1 000 ton rocznie, oraz
 • ponad 1 000 ton rocznie.

Jeżeli Państwa ilość osiąga dolny próg zakresu wielkości obrotu, będzie to Państwa zakres wielkości obrotu.

Jeżeli rejestrują Państwo półprodukty wyodrębniane w ściśle kontrolowanych warunkach, wymaganych jest od Państwa mniej informacji. Z tego względu nie muszą Państwo dodawać swojej ilości do zwykłej rejestracji, ale obliczyć ją odrębnie.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)