Submitting your registration dossier

Po przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu IUCLID należy przedłożyć ją ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT. REACH-IT jest głównym systemem informatycznym, który umożliwia przedsiębiorstwom bezpieczne przedkładanie i przetwarzanie danych i dokumentacji oraz zarządzanie nimi. Kiedy plik IUCLID jest już gotowy, a także sprawdzone zostały dane kontaktowe i wielkość przedsiębiorstwa, kreator składania dokumentacji w REACH-IT zapewni wytyczne na każdym etapie procesu przedkładania.

Przed przedłożeniem dokumentacji

Należy upewnić się, że...

 • zawarte w REACH-IT informacje są aktualne. Należy sprawdzić:
  • dane kontaktowe przedsiębiorstwa: ECHA może wymagać kontaktu w celu udzielenia pomocy przy składaniu dokumentacji;
  • wielkość przedsiębiorstwa: Informacja ta będzie wykorzystana do ustalenia wysokości opłaty rejestracyjnej; Kategorię wielkości przedsiębiorstwa należy sprawdzić na stronie internetowej „Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP”;
 • czy dokumentacja została sprawdzona za pomocą asystenta weryfikacji (Validation Assistant) dostępnego w IUCLID;
 • czy na komputerze zapisany jest właściwy plik IUCLID.

 

Kroki do podjęcia przez wiodącego rejestrującego

Wiodący rejestrujący musi:

 1. Utworzyć wspólne przedłożenie w systemie REACH-IT. Należy to zrobić tylko wtedy, gdy jest się gotowym do przesłania dokumentacji rejestracyjnej;
 2. Przekazać członkom rejestrującym token wspólnego przedkładania oraz
 3. przedłożyć wiodącą dokumentację, która zawiera wspólną część rejestracji.

 

Członkowie mogą przedłożyć swoją dokumentację tylko wtedy, gdy dołączyli do wspólnego przedkładania, korzystając z danych uzyskanych od wiodącego rejestrującego, i dopiero po pomyślnym przedłożeniu wiodącej dokumentacji.

 

Kroki do podjęcia przez członka rejestrującego

Członek rejestrujący musi:

 1. Otrzymać dostęp do wspólnego przedkładania za pomocą tokena uzyskanego od wiodącego rejestrującego;
 2. Za pomocą tego tokena potwierdzić w systemie REACH-IT swoje uczestnictwo we wspólnym przedkładaniu; oraz
 3. Przedłożyć własną dokumentację za pośrednictwem REACH-IT.