Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej

Po przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID należy przedłożyć ją ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT. REACH-IT jest głównym systemem informatycznym, który umożliwia przedsiębiorstwom bezpieczne przedkładanie i przetwarzanie danych i dokumentacji oraz zarządzanie nimi. Jeżeli plik IUCLID jest już gotowy, a także sprawdzone zostały dane kontaktowe i wielkość przedsiębiorstwa, kreator składania dokumentacji w REACH-IT zapewni wytyczne na każdym etapie procesu przedkładania.

Przed przedłożeniem dokumentacji

Należy upewnić się, że...

 • zawarte w REACH-IT informacje są aktualne. Należy sprawdzić:
  • dane kontaktowe przedsiębiorstwa: ECHA może kontaktować się w celu udzielenia pomocy przy składaniu dokumentacji;
  • wielkość przedsiębiorstwa: informacja ta będzie wykorzystana do ustalenia wysokości opłaty rejestracyjnej; kategorię wielkości przedsiębiorstwa należy sprawdzić na stronie internetowej „Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP”;
 • czy dokumentacja została sprawdzona za pomocą Asystenta weryfikacji (Validation Assistant) dostępnego w programie IUCLID;
 • czy na komputerze zapisany jest właściwy plik IUCLID.

 

Kroki do podjęcia przez wiodącego rejestrującego

Wiodący rejestrujący musi:

 1. utworzyć wspólne przedkładanie w systemie REACH-IT;
 2. przekazać członkom rejestrującym token wspólnego przedkładania oraz
 3. przedłożyć wiodącą dokumentację, która zawiera wspólną część rejestracji.

Dokumentacja wiodącego rejestrującego powinna być przedłożona na długo przed końcem marca 2018 r. Zapewni to członkom rejestrującym wystarczająco dużo czasu na przedłożenie ich dokumentacji przed 31 maja 2018 r.

Członkowie mogą przedłożyć swoją dokumentację tylko wtedy, gdy dołączyli do wspólnego przedkładania, korzystając z danych uzyskanych od wiodącego rejestrującego, oraz dopiero po pomyślnym przedłożeniu wiodącej dokumentacji.

 

Kroki do podjęcia przez członka rejestrującego

Członek rejestrujący musi:

 1. otrzymać dostęp do wspólnego przedkładania za pomocą tokena uzyskanego od wiodącego rejestrującego;
 2. za pomocą tego tokena potwierdzić w systemie REACH-IT swoje uczestnictwo we wspólnym przedkładaniu oraz
 3. przedłożyć własną dokumentację za pośrednictwem REACH-IT.

Jeżeli dokumentacja rejestracyjna członka rejestrującego opiera się wyłącznie na informacjach przedłożonych przez wiodącego rejestrującego, dokumentację tę można z łatwością przygotować i przedłożyć bezpośrednio w REACH-IT.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)