Vaše registrační povinnosti

To, zda jste povinni registrovat svou látku, či nikoli, určují tři faktory.

Každý z nich byste měli zvážit u každé látky, s níž obchodujete:

  • Vaše úloha v dodavatelském řetězci: musíte látku registrovat vy, nebo je to povinností jiného účastníka dodavatelského řetězce?
  • Rozsah působnosti a výjimky: je nutné látku registrovat, nebo je od povinnosti registrace osvobozena?
  • Množství: dosahujete prahové hodnoty jedné tuny za rok?

Pokud alespoň jeden z těchto bodů neplatí, nejste povinni látku podle nařízení REACH registrovat.