Musím provést registraci?

Je třeba určit, zda musíte registrovat látku právě vy, nebo zda je to úkolem jiného účastníka dodavatelského řetězce. 

 

1. Jaká je vaše totožnost coby žadatele o registraci?

Registraci můžete provést pouze v případě, že jste fyzickou osobou nebo zastupujete právnickou osobu, jak je vymezena ve vašich vnitrostátních právních předpisech. Jestliže vaše společnost zřídila několik právnických osob, například dceřiných společností či poboček, každá z těchto právnických osob bude muset předložit vlastní žádost o registraci.

 

2. Kde se nachází vaše sídlo?

Registraci můžete provést pouze tehdy, pokud se vaše sídlo nachází v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Ten zahrnuje Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálii, Kypr, Lichtenštejnsko, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Pokud nemáte sídlo v EHP, budete k registraci své látky potřebovat buď dovozce, nebo výhradního zástupce.

 

3. Jaká je vaše úloha v dodavatelském řetězci?

Různé úlohy mají podle nařízení REACH zvláštní definice, které se nemusí vždy shodovat s definicemi používanými jinde.

Pro každou látku můžete mít několik různých úloh, vezměte v úvahu všechny.

Registraci musíte provést, pokud:

 • jste výrobcem látky: látku vyrábíte nebo ji těžíte, 
 • nesete odpovědnost za dovoz látky do EHP: odpovídáte za fyzické uvedení látky (samotné, ve směsi nebo v předmětu) na území EHP. Registraci nicméně nemusíte provádět, jestliže:
  • všichni vaši dodavatelé jmenovali výhradní zástupce, nebo 
  • zpětně dovážíte již registrovanou látku, nebo 
  • vaše látka se nachází pod celním dohledem pro účely zpětného vývozu, 
 • jste výrobcem či dovozcem předmětu: začleňujete látku či směs do materiálu za účelem výroby předmětu nebo odpovídáte za dovoz takového předmětu do EHP. Registraci nicméně nemusíte provádět, jestliže:
  • se nepředpokládá uvolňování látky, nebo 
  • látka byla pro totéž použití již registrována jakoukoli jinou společností, 
 • jste byli jmenováni výhradním zástupcem: vaši dodavatelé mimo EHP (výrobci látky nebo výrobci předmětu či směsi) vás určili, abyste plnili povinnosti podle nařízení REACH, které by jinak byly úkolem jejich dovozců. 

 

Registraci nemusíte provádět, pokud:

 • jste pouze distributorem látky: skladujete látky a uvádíte je na trh, ať už samotné, nebo ve směsích, pro třetí osoby, 
 • pouze zajišťujete plnění: přemisťujete látky nebo směsi z jedné nádoby do jiné, obvykle zároveň s novým balením nebo změnou značky, 
 • pouze formulujete: vyrábíte směsi (například barvy, lepidla, čisticí prostředky, diagnostické soupravy), které jsou obvykle dodávány dalším subjektům v dodavatelském řetězci, 
 • jste pouze konečným uživatelem: používáte chemické výrobky, nedodáváte je však jinému subjektu v dodavatelském řetězci.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)