Dosahuji prahové hodnoty 1 tuny za rok?

Jestliže vyrábíte nebo dovážíte látku v množství menším než 1 tuna ročně, nemusíte tuto látku registrovat. Jestliže této prahové hodnoty dosahujete nebo ji překračujete, vaše množstevní rozmezí je určující pro to, jaké informace potřebujete k registraci.

 

Jaký je objem vaší výroby nebo dovozu?

Množství látky, kterou vyrábíte nebo dovážíte, je nutno určit v tunách za kalendářní rok. Kalendářní rok trvá od 1. ledna do 31. prosince.

Rovněž musíte sečíst objemy své látky samotné, ve směsi a v předmětu, ze kterého se má uvolňovat.

Objemy vyráběné nebo dovážené jako izolované meziprodukty používané za přísně kontrolovaných podmínek je nutno počítat odděleně.

Můžete vyjmout tyto objemy:

 • V případě, že vaše úloha v dodavatelském řetězci nevyžaduje vaši registraci.
  Viz bod 3 Musím provést registraci?
   
 • Jestliže je vaše použití látky osvobozeno od registrace.
  Viz krok 2 Musí být moje látka registrována?

   
Jaké je vaše množstevní rozmezí?

Váš objem určuje vaše množstevní rozmezí a vaše množstevní rozmezí pak určuje výši vašeho poplatku za registraci a to, jaké informace budete muset při registraci poskytnout.

Pro účely standardní registrace existují čtyři množstevní rozmezí:

 • 1–10 tun ročně,
 • 10–100 tun ročně,
 • 100–1 000 tun ročně, a
 • více než 1 000 tun ročně. 

Jestliže váš objem dosáhne spodní hranice určitého množstevního rozmezí, uvedete v registraci toto množstevní rozmezí.

Jestliže registrujete izolované meziprodukty používané za přísně kontrolovaných podmínek, stačí poskytnout méně informací. Nemusíte tedy jejich objemy pro účely standardní registrace sčítat, ale budete je počítat samostatně.