Požadavky na informace: 1–10 tun ročně

Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 1 až 10 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 přílohy VII nařízení REACH, včetně určitých fyzikálně-chemických údajů, toxikologických informací a ekotoxikologických informací, s výjimkou případů, kdy se požadavek na vaši látku nevztahuje. Sloupec 2 uvádí možnosti přizpůsobení konkrétním vlastnostem látky. Požadovaný standardní soubor informací lze rovněž upravit podle obecných pravidel, která jsou součástí přílohy XI.

Povinnost vypracovat návrh zkoušek se uplatní rovněž v případě, že potenciální žadatelé o registraci navrhnou, v důsledku použití pravidel stanovených ve sloupci 2 příloh, provedení zkoušek (vyššího stupně) uvedených v příloze IX nebo X jako alternativu ke standardním požadavkům příloh VII a VIII.