Od předložení k rozhodnutí

Vaše dokumentace projde po předložení těmito kroky:

 

1. Kontrola obchodních pravidel

Kontrola obchodních pravidel slouží k ověření, že vaši dokumentaci může agentura ECHA zpracovat. Agentura ECHA například ověřuje, zda je vaše dokumentace ve správném formátu IUCLID a zda jsou určité administrativní informace v souladu s vaším typem předložení.

Splnění obchodních pravidel pouze potvrzuje, že vaše dokumentace byla přijata ke zpracování. Neznamená to, že je vaše registrace dokončena. Jakmile projdete kontrolou obchodních pravidel, obdržíte číslo podání. To slouží jako referenční číslo ve veškeré korespondenci týkající se vaší registrace, dokud neobdržíte registrační číslo.

Pokud vaše dokumentace kontrolou obchodních pravidel neprojde, budete ji muset opravit a předložit znovu.

 

2. Kontrola technické úplnosti

Jakmile je vaše dokumentace přijata ke zpracování, přichází na řadu kontrola technické úplnosti. V této fázi se v dokumentaci kontroluje, zda obsahuje všechny informace požadované nařízením REACH. Tato kontrola zahrnuje manuální ověření určitých prvků, které nelze kontrolovat automaticky. Pokud v dokumentaci chybí nějaké informace, budete muset znovu předložit kompletní dokumentaci ve stanovené časové lhůtě.

Pokud vaše dokumentace neprojde kontrolou technické úplnosti, máte k dispozici už jen jeden pokus o předložení. Pokud si nejste jisti, jaké informace ještě musíte dodat, obraťte se na kontaktní místo agentury ECHA. Pokud bude druhý pokus neúspěšný, budete muset provést nové předložení. Pokud jste již zaplatili registrační poplatek, nebude vám vrácen.

 

3. Faktura za registrační poplatek

V době technické kontroly úplnosti obdržíte prostřednictvím nástroje REACH-IT fakturu za registrační poplatek. Fakturu musíte uhradit ve lhůtě splatnosti.

Pokud nezaplatíte poplatek v plné výši ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, bude vaše dokumentace zamítnuta a budete muset provést nové předložení. Agentura ECHA nemůže přijímat pozdní platby. Pokud zaplatíte pozdě, bude vaše registrace zamítnuta a bude nutné provést nové předložení. V případě zamítnutých registrací agentura ECHA nemůže vracet zaplacené poplatky.

 

4. Rozhodnutí o vaší registraci

Od agentury ECHA obdržíte prostřednictvím nástroje REACH-IT rozhodnutí o vaší registraci.

Pokud bude kontrola technické úplnosti úspěšná a zaplatíte fakturu, bude se vaše dokumentace považovat za kompletní a obdržíte registrační číslo. Datem registrace se rozumí datum, kdy od agentury ECHA obdržíte číslo podání.

Pokud vaše dokumentace podruhé neprojde kontrolou technické úplnosti nebo pokud včas nezaplatíte poplatek, bude dokumentace zamítnuta.

 

5. Zveřejňování informací z vaší dokumentace

Agentura ECHA bude automaticky zveřejňovat všechny nedůvěrné informace z vaší registrační dokumentace na svých internetových stránkách. Můžete požádat o zachování důvěrnosti informací. Agentura ECHA tuto žádost následně posoudí. Nebude-li vaše žádost dostatečně podložena, informace se zveřejní. Více se dozvíte na naší webové stránce Zveřejnění informací z dokumentace.

Komunikace s vašimi zákazníky

Možná budete muset po registraci aktualizovat bezpečnostní list pro vaši látku.

Bezpečnostní listy se musejí aktualizovat v těchto případech:

  • máte-li k dispozici nové informace o nebezpečnosti látky nebo opatřeních k řízení rizik týkající se vaší látky,
  • když vám bylo uděleno nebo zamítnuto povolení k použití látky,
  • když bylo použití vaší látky omezeno.

Při aktualizaci svého bezpečnostního listu po registraci podle nařízení REACH v něm nezapomeňte uvést své registrační číslo.