Požadavky na informace: 10–100 tun ročně

Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 10 až 100 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 přílohy VII a VIII nařízení REACH, které obsahují určité fyzikálně-chemické údaje, toxikologické a ekotoxikologické informace. Sloupec 2 uvádí možnosti přizpůsobení konkrétním vlastnostem látky. Požadovaný standardní soubor informací lze rovněž upravit podle obecných pravidel, která jsou součástí přílohy XI.

Kromě toho musíte ve zprávě o chemické bezpečnosti (CSR) podle požadavků v příloze I nařízení REACH zdokumentovat výsledky posouzení chemické bezpečnosti (CSA). Na tom, zdali hlavní žadatel o registraci předloží zprávu o chemické bezpečnosti společně nebo zdali jednotliví žadatelé o registraci předloží své vlastní zprávy CSR samostatně, se musíte dohodnout v rámci skupiny žadatelů o společnou registraci. Pokud je to možné, dohodněte se se svými žadateli o společnou registraci rovněž na příslušné klasifikaci a označení.

Spolehlivé závěry ohledně klasifikace a hodnocení PBT/vPvB jsou základem kvalitní zprávy CSA, protože hodnocení expozice a charakterizace rizik vyplývají z klasifikace a splnění kritérií PBT/vPvB.

Povinnost vypracovat návrh zkoušek se uplatní rovněž v případě, že potenciální žadatelé o registraci navrhnou, v důsledku použití pravidel stanovených ve sloupci 2 příloh, provedení zkoušek (vyššího stupně) uvedených v příloze IX nebo X jako alternativu ke standardním požadavkům příloh VII a VIII.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)