Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci

Jako potenciální žadatel o registraci se můžete dostat do dvou situací:

  1. Jestliže dosud nebyla podána žádná registrace, musíte se domluvit s ostatními potenciálními žadateli o registraci a připravit společnou registraci. Jste-li jediným žadatelem o registraci pro určitou látku, musíte postupovat samostatně.
  2. Jestliže společná registrace již existuje, musíte se obrátit na příslušné žadatele o registraci a dohodnout se na připojení k nim.

Jestliže registrace pro vaši látku dosud neexistuje, musíte se dohodnout s ostatními žadateli o společnou registraci na dalším postupu a komunikovat s nimi v rámci vašeho fóra pro výměnu informací o látce (SIEF). Členové fóra SIEF musí sdílet dostupné vědecké údaje a rozhodovat o tom, jak budou doplněny chybějící údaje. Musíte jednat o relevanci, spolehlivosti a přiměřenosti dostupných údajů. Toto jednání trvá určitou dobu a je třeba je uskutečnit před přípravou a podáním registrační dokumentace. A v neposlední řadě se také musíte dohodnout na sdílení nákladů.

Je-li vaše látka již registrována, je pravděpodobné, že přípravné práce již byly provedeny. Abyste se po dohodě o sdílení údajů a nákladů stali členem společného předložení údajů, musíte se obrátit na hlavního žadatele o registraci.

Sdílení nákladů

Podle nařízení REACH musí být náklady sdíleny spravedlivým, průhledným a nediskriminačním způsobem. Účelem sdílení údajů je rozdělit skutečné náklady na registraci, a nikoli vytvořit zisk pro kteroukoli stranu. Členové fóra SIEF musí dosáhnout dohody na způsobu sdílení nákladů na údaje a nákladů na správu fóra SIEF.

Podpora ze strany agentury ECHA

Pokud se s ostatními žadateli o společnou registraci nemůžete dohodnout na sdílení údajů a nákladů, může se jako poslední instance vašeho případu ujmout agentura ECHA. Za určitých podmínek může tento postup vést ke vzniku práva odkazovat na relevantní údaje. Postup řešení sporů ohledně sdílení údajů je zdarma a lze jej vést bez právní podpory.