Požadavky na informace: 100–1 000 tun za rok

Chcete-li registrovat látku v hmotnostním rozmezí 100 až 1 000 tun, musíte poskytnout informace uvedené ve sloupci 1 příloh VII–IX nařízení REACH. Sloupec 2 uvádí možnosti přizpůsobení konkrétním vlastnostem látky. Požadovaný standardní soubor informací lze rovněž upravit podle obecných pravidel, která jsou součástí přílohy XI.

V případě, že je pro registraci nutná studie uvedená v příloze IX (bez ohledu na to, zda se provádí na obratlovcích, či nikoli), která není dostupná od žadatelů o společnou registraci, musíte nejprve zvážit všechny alternativní přístupy pro splnění požadavku na informace. Pouze v případě, že požadavek na informace nelze splnit jinak, musíte se dohodnout na návrhu zkoušek, který bude předložen agentuře ECHA k posouzení jako součást společné registrační dokumentace, a připravit jej. Během čekání na rozhodnutí agentury ECHA musíte pro své následné uživatele zavést a/nebo doporučit prozatímní opatření k řízení rizik.